Ny kontaktperson på Helgeland

Thomas Borgen (t.h.) er ansatt som ny prosjektleder for Olje - og gassklynge Helgeland. Her sammen med direktør Kjell Giæver.

Samarbeidspartnere

─ Jeg ser fram til å ha et tettere samarbeid med Petro Arctic ettersom Kjell Giæver nå sitter i styret for Olje – og gassklynge Helgeland (OGH), sier nytilsatt prosjektleder og forretningsutvikler, Thomas Borgen. Han ser også fram til å bidra til å styrke leverandørindustrien på Helgeland.

Flyttet hjem
Borgen er sivilingeniør med fordypning i Marin Teknikk fra NTNU i Trondheim. Det var ikke helt tilfeldig at vestlendingen havnet i Mosjøen. Samboeren er derfra, og som småbarnsforeldre oppstod ønsket om å flytte nærmere familien.
Borgen har åtte års erfaring fra leverandørindustrien, blant annet fra Reinertsen New Energy, og ser nå fram til å lære leverandørindustrien på Helgeland å kjenne.
─ Dette er en bransje som faglig sett har stort spenn, og så langt er jeg imponert over det jeg har sett av aktivitet, sier Borgen.

Stor aktivitet på små steder
Han ser tendensen til at det skapes et bilde av at det er i de store byene det skjer, men registrerer at det hales i land store og spennende kontrakter også på mindre steder.
─ Nå skal vi være med og markedsføre Helgeland som en attraktiv del av landet, og bidra til å øke bosettingen. Et fokuspunkt må være de mulighetene som finnes for spennende jobber, sier den nytilsatte prosjektlederen.