Regjeringen foreslår 48 nye blokker i Barentshavet.

Helt nødvendig med offensiv tildelingspolitikk, mener direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.

politikk

Olje- og energidepartementet har startet årets konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2019.

- Over halvparten av de foreslåtte blokkene er i Barentshavet. Å opprettholde den positive utviklingen i leteaktiviteten i Barentshavet er viktig. Jeg håper dette vil bidra til robuste utbyggingsløsninger og til økt verdiskaping i nord. Dette sier Olje – og energiminister Børge Freiberg (bildet t.v.) i en pressemelding.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) gjennomføres årlig, og omfatter modent areal på norsk sokkel. 

- Forslag til TFO 2019 med nye blokker i Barentshavet og i Norskehavet er meget viktig, særlig sett på bakgrunn av de varierende resultater som er oppnådd i letevirksomheten i 2017 og 2018, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver. (Bildet t.h.) Han mener helt klart at en offensiv tildelingspolitikk vil være nødvendig, både i Barentshavet og i Norskehavet.
─ Dette for å sikre en videreføring av den norske petroleumsvirksomheten og verdiskaping fra denne næringen. Vi i Petro Arctic er derfor godt fornøyd med at Regjeringen viderefører en god tradisjon med nye leteområder innenfor verdens strengeste miljø -  og klimakrav for petroleumsvirksomheten i nord, sier Kjell Giæver.

Olje - og energiministeren på sin side håper det vil bidra til robuste utbyggingsløsninger og økt verdiskaping i nord når over halvparten av de foreslåtte blokkene ligger i Barentshavet.

Den foreslåtte utvidelsen av TFO-arealet omfatter områder som ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur, og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet. Forslaget til utvidelse er i tråd med de rammer Stortinget har satt for arealtildeling på norsk sokkel.

– Tildeling av nytt, attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, sier Freiberg, noe Giæver sier seg enig i:

Petroleumsvirksomheten i Barentshavet er fortsatt i en tidlig fase. Skal vi lykkes med å utvikle et sterkt fundament for petroleumsvirksomhet i Nord - Norge, samt utvikle en levedyktig leverandørindustri, er forutsigbarhet, kontinuitet og vekst i virksomheten en grunnleggende forutsetning.

.