Satset alt på Helgeland Overflateteknikk AS

I 2016 startet Tage Jakobsen med sønnen Daniel (t.h.) på laget. Nå er også nevøen Mathias en av de ansatte.

ringvirkninger

­
Tage Jakobsen har vært i bransjen siden 1981, og fulgt konjunkturene. Fra 2010 tok han en timeout og jobbet for et stavangerfirma i noen år. Nyttig erfaring som han opparbeidet seg før bunnen datt ut av markedet, og han valgte det mange var skeptiske til: Å kjøpe et selskap som gikk i motbakke, og starte for seg selv.  Han legger ikke skjul på at det var en tøff oppstart.

Far og sønn
─ Med meg på laget hadde jeg min sønn Daniel. Sammen drifter vi anlegget som er plassert på Helgelandsbase. Anlegget er nytt og moderne, og tilpasset det markedet vi arbeider i. Vår produksjon har siden oppstart vært knyttet til overflatebehandling av stålstrukturer og komponenter, ventiler og lastbærere. I all hovedsak mot olje & gass og kraft industrien.I dag har selskapet fem fast ansatte, og fire innleide overflatebehandlere.

På bildet t.h. ser vi Tage Jakobsen i samtale med sønnen Daniel Røseth Jakobsen (30).

Drifter overflateanlegg
Vi treffer han i lokalene til Aker Solutions i Sandnessjøen, der Helgeland Overflateteknikk benytter vel tilrettelagte lokaliteter til sine større oppdrag. Her drifter vi overflateanlegget for Aker Solutions.
─ Dette er Nord-Norges største overflatebehandlingsanlegg, sier Jakobsen. Selv om anlegget er noen år, er det oppgradert og fremstår som moderne og sikkert. Samarbeidet med Aker gjør oss veldig fleksible, noe som er kostnadsbesparende både for Aker og oss. Per i dag er vi i stand til å påta oss alle typer oppdrag innen overflatebehandling.

Ny blåsemetode
- Vi benytter også tørrisblåsing som er en revolusjonerende blåsemetode. Her benyttes små, kompakte tørrispellets som blåsemiddel. Markedet for dette vil typisk være kraftindustrien, olje & gassindustrien, landbruk og oppdrettsnæring. Metoden vil også egne seg mot andre typer produksjonsrettet industri, samt det privatmarkedet. I tillegg har vi mobilt utstyr og påtar oss oppdrag i hele landsdelen, forteller Tage Jakobsen.  

Fokus på HMS
I tillegg til Olje – og gass, leverer selskapet også tjenester til blant annet kraftselskap og havbruksbæringen.
Det er mye som har endret seg på de snart 40 årene Jakobsen har vært i bransjen, forteller han.
─ HMS, for eksempel, der det er stort fokus, med stadig utvikling og forbedring av verneutstyr. Dette i tillegg til at produktene som benyttes er blitt mere miljøvennlige. I dag er denne typen industri lettere og sikrere enn tidligere.  Påføringsutstyr og teknikker er blitt mer effektive.  
Tage Jakobsen ser framover med optimisme.
─ Vi har hele tiden sett økning i markedet. Etter hvert som vi har blitt etablert i markedet, kommer forespørslene. Nå er vi i full gang med Ærfugl og Castberg.