Hvem skremmer hvem - og hvem skremmer mest?

Les hva direktør Kjell Giæver svarte da Fagforbundets leder ble beskyldt for skremselspropaganda

Kronikk

Debatten om ja eller nei til ny kunnskap, og om fordeler og ulemper ved oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, pågår for fullt.

Nå beskylder Avisa Nordlys på sin lederplass det største fagforbundet i Norge innen privat sektor, Fellesforbundet med over 140.000 medlemmer, for å drive med skremselspropaganda når man snakker varmt for ny kunnskap og muligheter for flere arbeidsplasser i nord.

Nordlys peker på fiskeriene og reiseliv som bærebjelker i landsdelens næringsliv de neste tiårene. Da kan det være på sin plass å minne om folketallsutvikling, utvikling i sysselsetting og demografi i flere av de aktuelle kommunene.

Bare i kategorien jordbruk, skogbruk og fiske har antall sysselsatte i Lofoten falt fra 1431 personer i 2008, til 956 personer i 2017.

Hele landsdelen opplever en økt utflytting av unge mennesker, faktisk langt høyere en landsgjennomsnittet. Hovedårsaken er klar: Det skapes ikke nok attraktive arbeidsplasser, og alt for få nye bedrifter og næringer etablerer seg i nord. Når det ikke skapes nok arbeidsplasser, uteblir befolkningsveksten.

Vi mener at et mangfold av ulike næringer er det beste for framtiden i denne regionen, og ikke en begrensning, slik Nordlys tar til orde for.

I Nord - Norge, som i Norge for øvrig, er også dette bevist, da våre formidable naturverdier som sjømat, mineraler, naturopplevelser, vann, vind  - og ikke minst olje og gass, på en utmerket måte sammen bidrar til å bygge levedyktige og lønnsomme samfunn.

Havforskningsinstituttet har gjennom forskning konkludert med at over 50 år med olje - og gassaktivitet til havs i Norge ikke har påvirket våre fiskerier på en negativ måte. Slik skal det også være i fremtiden.

Så hvem skremmer egentlig hvem i denne viktige diskusjonen om inntekter til Norge?

Vi heier i alle fall på et mangfold og samarbeid mellom ulike næringer, ikke de som skremmer og setter næringene opp mot hverandre, og samtidig sier nei til mer kunnskap.

Kjell Giæver