Tryggere i Barentshavet etter nettverksoppgradering på Goliat

Vår Energi AS har inngått en avtale med Telenor Maritime om å installere 2G og 4G-nettverk på Goliat-feltet.

Sikkerhet og beredskap

Dette vil forbedre sikkerheten og beredskapen i regionen.

– Vi er fornøyd med at vi nå har sikret denne avtalen som vil forbedre nettverkspåliteligheten på Goliat-feltet. Andre aktiviteter offshore vil også oppleve bedre sikkerhet og beredskap ved at folk til sjøs kan benytte seg av nettverket, sier Asbjørn Skoge, driftsleder for Barentshavet i Vår Energi.

– Telenor Maritime opererer allerede 4G-nettverk på norsk kontinentalsokkel, og vi er fornøyd med denne avtalen med Vår Energi. Vi bygger videre på vår erfaring fra å levere tilpassede løsninger i Nordsjøen og Norskehavet, når vi nå utvider vår forretningsvirksomhet i arktiske farvann som Barentshavet, sier Lars Erik Lunøe, administrerende direktør i Telenor Maritime.

Installasjon av utstyr om bord i den flytende, produksjons, lagrings- og losseenheten på Goliat vil starte i løpet av andre kvartal 2019, med forventet ferdigstilling tredje kvartal samme år. I tillegg inkluderer avtalen forsyningsfartøy til Goliat-lisensen og andre til sjøs innen 70 kilometers rekkevidde fra Goliat-feltet.

– Som operatør for Goliat-feltet, er vi opptatt av å ta samfunnsansvar i de regionene hvor vi opererer. Betydelige ringvirkninger i nord har funnet sted som en effekt av Goliat-utbyggingen, og med framtidige operasjoner og vedlikeholdsaktiviteter i området forventer vi også fortsatt betydelige ringvirkninger som følge av våre aktiviteter. I dette tilfellet, er vi glad for at mobile kommunikasjonstjenester etablerer et tryggere miljø for alle til havs, inkludert havfiskeflåten og en voksende turistindustri, legger Asbjørn Skoge til.

– Mobiloperatører og teknologi har gjennom tidene forvandlet ulike typer industri og forretningsvirksomhet i måten de opererer på. Et nytt, avansert høyhastighets 4G-nettverk vil bidra til at Vår Energi kan gjennomføre enda mer innovasjon på Goliat-feltet som følge av ny mobil dekning, gjennom kommunikasjon mellom installasjonen offshore og forsyningsfartøy. Lav ventetid, høy kapasitet, stabilitet og trådløs kommunikasjon vil effektivisere industriens mulighet til å gjennomføre integrerte operasjoner, legger Lars Erik Lunøe til.

I perioder med nedstengt produksjon som for eksempel revisjonsstans eller andre aktiviteter, kan nettverket bli påvirket, men målet er å sørge for høyest mulig oppetid på nettverket.

Hele denne artikkelen til Vår Energi leser du her

Vår Energi
Goliat og fartøyet Stril Barents på feltet i 2016.