Testpartner satser på fast ansatte

På den måten signaliserer vi at vi tror på vekst i markedet.

Ringvirkninger

Det sier Robert Myrvang, gründer og daglig leder i det Mosjøen - baserte selskapet Testparter. Myrvang pendler daglig fra Mosjøen til lokalisasjonen Aker Solutions i Sandnessjøen, der firmaet har sin daglige base. Det er der de jobber ut fra.                          

Når Petro Arctic er på besøk, møter vi Lars Tverå og Daniel Sviggum (bildet) i full sving i det lille kalibreringsrommet. Der er de igang med kalibrering av ultralydutstyret sitt, før de skal ut i felt for å kontrollere sveiser på Johan Castberg Subsea- templatene. 
- Disse to har svært lang erfaring i faget, og er spesielt godt egnet en slik produksjon da det krever en del kunnskaper og spesiell kompetanse for å arbeide på et slikt prosjekt som dette, forklarer Robert Myrvang, og fortsetter: 

Utvider i Nordland
- ­ Vi har stort sett ansatte bosatt på Helgeland, men vi knytter stadig til oss nye medarbeidere for å nå ut til et bredere marked. Vi ønsker å jobbe mot det som skjer i nord fremover, og har nettopp ansatt en person som er bosatt i Ballangen, sier Myrvang.
Testpartner startet opp med to ansatte i 2015. Nå er de sju ansatte og søker etter enda flere. Deres viktigste oppdragsgivere er innen olje – og gass, samt maritim virksomhet, prosessindustri og kraftindustri, inkludert vindkraft og Gear inspeksjon. Altså har de nå flere solide bein å stå på.

Bedriftsbesøk
Etter hvert ble det riktig fullt på det lille kalibreringsrommet da både Anbjørg Skjerve. lokasjonsleder for Aker Solutions i Sandnessjøen, Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, og sjefen selv, Robert Myrvang, tok  plass sammen med kontrollørene (bildet under). 
- Utrolig artig å gå se hvordan dette foregår i det daglige, sa Giæver. Han skulle gjerne vært oftere ute og besøkt medlemsbedrifter. 

Flere metoder
Denne gang gikk han innblikk i et firma som har skaffet seg bred kompetanse innenfor kontroll og oppfølging av sveiseprosesser og inspeksjon i drift.
- Vi er nå det største og best etablerte inspeksjonsselskapet i Nordland, med bredest kompetansespekter og sertifisert fagpersonell med lang erfaring i inspeksjonsbransjen, sier en meget fornøyd daglig leder.

Bred kompetanse
Listen over de operasjoner som Testpartner utfører, er etter hvert blitt lang. De bruker  alle NDT metoder som Magnetpulverkontroll, Penetrantkontroll, Radiografikontroll, Ultralydkontroll, Ultralydkontroll på Austenitt/Duplex, Visuellkontroll, Virvelstrøm, Positiv materialidentifikasjon og enkelte destruktive metoder. I tillegg har de driftsinspeksjonskompetanse In-Service NS415 for offshore og landanlegg, Sveiseinspeksjon NS477, IWT,  koordinering og arbeid relatert til dette, samt frosio inspeksjon NS476.De utfører også Nivå 3 - tjenester for andre NDT bedrifter, samt oppfølging av tredjepart og sertifisering av sveisere for sveisebedrifter på vegne av DNVGL.

I front med digitalisering
─ Vi utfører også tykkelsesmålinger av skip, og innehar godkjenning for dette via DNVGL. I tillegg utfører vi inspeksjon av girkasser i industri og energi, spesielt da mot vind. Generelt følger vi opp hele prosessene fra materialene ankommer i verkstedet, til det ferdige produktet leveres til kunde samt også etter at det er kommet i drift, sier Robert Myrvang (bildet).
At firmaet også er i front når det gjelder digitalisering, mener Myrvang er tidsbesparende.
-Det kreves stadig mer dokumentasjon av prosessene, samtidig kreves det bedre og bedre effektivitet. Vi arbeider med å digitalisere en del av de prosessene vi arbeider med i verkstedet, og utfører mye av arbeidet der som vi tidligere trengte mye tid til på kontoret i etterkant.
Det er en kostnadskrevende og omfattende prosess å få systemer og sertifiseringer på plass, og det jobbes nå også med en ISO-sertifisering av bedriften.

Arbeidsplasser
Testpartner har også på plass personell som er sertifisert for å jobbe offshore.
- Vi tenker at det ser lyst ut framover. Derfor ansetter vi med tanke på mer aktivitet i Nordland. For tjenester over et større område er det nødvendig med noe volum, sier Myrvang.
Firmaet ble startet da markedet var nede i en bølgedal og nå er vi utrolig glade for å kunne være med på denne oppturen som er nå da alle ansatte er i full drift og vi har avtaler og prosjekter som strekker seg langt ut i 2020.
- At vi får til å skape arbeidsplasser, det er vi veldig fornøyd med, avslutter Robert Myrvang.

Kalibrering av ultralydutstyr