Årsmøte Petro Arctic

Miniseminar og årsmøte arrangeres 19.mars på Arktisk Kultursenter, Hammerfest.

- Miniseminaret, den faglige delen av vårt årsmøte er gratis og åpnet for alle interesserte, men vi ønsker påmelding av hensyn til lokaliteter, sier Nina Kivijervi Jonassen som sammen med Tom Eirik Lysmen Jakobsen fra Olje - og gassforum Hammerfest, (bildet),  er vertskap og ansvarlig for den faglige delen. 

Faglig oppdatering
- Dette er en utmerket anledning til å holde seg oppdatert om hva som foregår i bransjen vår her i vår nordligste landsdel, sier Kivijervi Jonassen og Lysmen Jakobsen. Begge lover spennende program. 


- Prosjektleder Alta/Gotha, Dag Mustad, vil informere om Lundin Norway sin aktivitet i Barentshavet. Videre vi lokale ringvirkninger være tema når industrikoordinator i Vår Energi, Kaj Gunnar Dahl, får ordet. Status og planer hos Equinor er selvsagt også et tema, sier Nina Kivijervi Jonassen. 

Medlemsnytt og markedsmuligheter
ASCO og Hammerfest Industriservice vil fortelle om framdrift og oppdrag, og nyetablerte Hammerfest Liftutleie vil presentere seg og sine tjenester. Tanker om videre utvikling blir også satt på dagsorden og en av gründerne til Petro Arctic, Arvid Jensen, deler sine tanker om dette med oss. 

Nytt spisested 
På selve årsmøtet er det kun medlemmer i Petro Arctic som har stemmerett. Det arrangeres felles middag i etterkant av arrangementet for alle deltakerne. 

- Vær oppmerksom på at middagen har en egenandel på kr. 395,- som blir fakturert i etterkant. I år legger vi den sosiale biten til Bryggas Mathus, det nyeste tilskuddet til spisesteder i Hammerfest. Her er menyen i stor grad basert på lokale råvarer og vi gleder oss veldig til å runde av både den faglige delen og årsmøte med hyggelig samvær og god mat, sier Nina Kivijervi Jonassen og Tom Eirik Lysmem Jakobsen. 

Link til påmelding.