Satset målrettet mot spennende jobb i nord

Sondre Krogh Johansen (28) satte seg to mål: Jobb i oljedirektoratet, og jobb i nord. Det førte han til Harstad.

Ung i nord

I dag jobber Sondre Krogh Hansen som petroleumsgeolog, og mener selv at han ikke kunne ønsket seg en mer givende og utfordrende jobb. Bildene viser feltarbeid på vestkysten av Svalbard i samarbeid med blant annet NTNU.

I tillegg er det et samfunnsperspektiv i jobben som han finner tilfredsstillende: 

- Vi jobber for å skape mest mulig verdi for norsk sokkel, både med nye felt, og oppfølging av tidligere funn. At vår overordnede målsetting er å finne løsninger til det beste for landet, og ikke i enkelte interessenters egeningeresse, gjør at vårt pådriv mot bransjen oppleves som meningsfylt, sier geologen som tilbrakte seks år som student ved NTNU i Trondhjem før han ifjor kunne søke på drømmejobben. 

- Da jeg var ferdig som student i 2016 var det vanskelig å finne jobb, men jeg skjønte at det var i Nord-Norge de store sjansene kom til å by seg.  

28-åringen bryter på stavangersk, men mener selv at han har det nordnorske alibiet på plass. Det var nemlig slik at familien flyttet nordover da han var tenåring, og i Harstad har han store deler av farslekta. En far som jobber i oljebransjen var også en viktig inspirator i forhold til å finne seg en interessant jobb i samme bransje. 
- Det var en av grunnene til at Harstad er det perfekte arbeidssted for meg,sier han.
Siden OD sitt hovedkontor ligger i Stavanger, får han rikelig med anledninger til å besøke fødebyen. 

I sin jobb har Sondre godt overblikk over det som skjer på sokkelen og i bransjen som helhet. Han er ofte ute og reiser, og er med og kartlegger både uåpnede områder og nye områder nær eksisterende infrastruktur. 

På veien mot jobb i nord vil han framholde romjulstreffene i Harstad. For studenter som var hjemme på juleferie, var dette en viktig møteplass der studentene fikk kjenne på muligheten for jobb i hjemtraktene. 
-Flere av mine medstudenter har fått seg jobb i Harstad, og det er utstrakt bruk av de naturområdene vi har lett tilgjengelig rundt byen. Å bo i nord er så mye mer enn jobben, sier Sondre Krogh Johansen. 

Oljedirektoratet
Feltarbeid på Svalbard