Avgift mot sin hensikt

Norsk CO2-avgift gjør det mer lønnsomt å bruke diesel enn å bruke gass. Det tjener ikke klimaet på.

Politikk

Regjeringen har i Nasjonal Transportplan for 2018 – 2030 slått fast at LNG i maritim transport kan bidra til å redusere utslippene, sammenlignet med konvensjonelle maritime drivstoff, nettopp fordi det ikke gir svovel- eller partikkelutslipp. 

─ Så svarer de med å innføre en avgift som gjør at det for mange blir mer lønnsomt å bruke diesel.

Det er Gudrun Rollefsen, administrerende direktør i Barents NaturGass, som sier dette. Hun mener at denne særnorske avgiftspolitiken  rammer skip og små - og mellomstore bedrifter.

- De som er en del av det internasjonale kvotesystemet, betaler en avgift som er til å leve med. Jeg har ingen forståelse for at norske småbedrifter skal betale en tre ganger så høy CO2-avgift, sier Gudrun B. Rollefsen, administrerende direktør i Barents NaturGass.


─ Systemet er som skapt for at norske småbedrifter skal flagge ut, sier Rollefsen. 

Da lik avgift i 2017 ble innført på alle fossile brensler, var formålet å redusere klimautslipp. Rollefsen mener at politikerne har innført en avgift de ikke forstår konsekvensen av:

─ Avgiften har fått motsatt effekt.

Hun støttes av Nina K. Jonassen, prosjektdirektør i Petro Arctic, som er bekymret for at næringslivsaktører som har gjort investeringer med tanke på å utnytte det potensialet som ligger i bruk av naturgass, nå går tilbake til mindre utslippsvennlige løsninger som et resultat av avgiftspolitikken. 

 - Bruk av LNG gir betydelig lavere utslipp, og myndighetene har derfor tidligere ønsket å stimulere til økt bruk. Det de nå gjør kan bidra til at aktører på grunn av kostnadsbesparelser velger gamle løsninger med bruk av tyngre oljer - dette fører til økte utslipp, sier hun, og legger til:

─ Vi er stolte av at Norge er på verdenstoppen på bruk av LNG. Norsk LNG burde brukes for å redusere CO2 utslipp, spesielt i industri og skipsfart. Vi kan ikke annet enn uttrykke bekymring over en politikk som gjør det billigere å velge mindre klimavennlige løsninger, sier Kivijervi Jonassen. 

─ I en rekke andre land er naturgass en naturlig del av framtidas lavutslippløsning. Her hjemme går vi som kjerringa mot strømmen, og straffer næringslivet for å satse på utslippsvennlige løsninger. Ikke rart at utlendingene virkelig lurer på hva vi holder på med, sier Gudrun Rollefsen.