Samarbeid med LUKOIL

Petro Arctic inngår samarbeid med Russlands største, private børsnoterte selskap.

Oljeselskap

─ Vi er interessert å utvide vårt samarbeid med norske selskaper i nord, sier direktør Leonid Surguchev i LUKOIL Overseas North Shelf.

På bildet ser vi f.v. seniorrådgiver Egil Bergsager i LUKOIL, direktør Kjell Giæver i Petro Arctic og direktør Leonid Surguchev i LUKOIL Overseas North Shelf.

─ Samarbeid med Petro Arctic i nord er viktig for oss.  LUKOIL er et bredt energiselskap som ser muligheter innenfor fornybar energi, sol og vind, i tillegg til vårt kjerneområde som er olje og gass, fortsetter direktør Leonid Surguchev.


Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, sier på sin side at flere selskaper i nord gir økt mangfold, tilgang på kapital, og ikke minst kompetanse på leting etter olje og gass.
─ Vi stolt av å kunne bidra til dette gjennom vårt nye samarbeid med LUKOIL, sier Kjell Giæver.

800 milliarder i årlig inntekt
Lukoil er ett av Russlands største oljeselskaper og verdens største private børsnoterte oljeselskap målt etter påviste oljereserver, med årlige inntekter på over 800 milliarder kroner. I 2011 ble LUKOIL Overseas North Shelf AS (LUKOIL) som første russiske oljeselskap, pre-kvalifisert som operatør på den norske kontinentalsokkel. Selskapet åpnet kontor i Oslo i 2012.

Historikk på norsk sokkel
LUKOIL har operasjoner i Russland, Kazakhstan, Uzbekistan og Aserbadsjan, og har gjort større investeringer for å etablere drift i land som Irak og Egypt, samt utenfor kysten av Vest-Afrika.


Etter prekvalifiseringen som operatør på norsk sokkel i 2011, har selskapet hatt stor aktivitet. I 22. konsesjonsrunde ble LUKOIL i 2013 tildelt andeler i to lisenser – PL 708 og PL 719 – i den norske delen av Barentshavet. Etter leteboring i 2016 ble det gjort et mindre gassfunn i Soldogg-formasjonen i Nedre Karbon. Fordi funnet ble vurdert som ikke drivverdig, ble PL 708 tilbakelevert til norske myndigheter. 


I 23. konsesjonsrunde i 2016 ble LUKOIL tildelt andeler i PL 858 ved Fedynsky-høyden i Barentshavet. Partnere i prosjektet er Aker BP – 30% (Operatør), LUKOIL – 20%, Statoil - 20%, Petoro - 20%. I 2017 ble det gjennomført prosessering og tolkning av seismiske data, geologiske studier og forberedelser til videre undersøkelser. Den første letebrønnen er planlagt i 2020.

 

 

 

Petro Arctic