Utvidet industrikai åpnet på Rognan

Tredje byggetrinn er nå avsluttet, og kaianlegget med en lengde på 200 meter og dybde på 40 meter, er klart til bruk.

Ringvirkninger

Det er leietaker Nexans svært fornøyd med. Under åpningen var direktør for sjøfiber og spesialkabler hos Nexans, Krister Granlie til stede, og han var i følge Saltenposten full av gode ord, både til Saltdal Kommune og Nordland Fylkeskommune. Sistnevnte har bidratt med 19 millioner kroner av en totalkostnad på 88 millioner. 
-Uten de grepene som er gjort, kabelbanen fra fabrikken til kaia, og de tre byggetrinnene vi her gjort, er jeg ganske sikker på at vi ikke hadde hatt en kabelfabrikk i Saltdal, uttalte ordfører Rune Berg til Saltenposten. 
Ordføreren sa tidligere til Petro Arctic at det i Saltdal kommune alltid har vært stor tverrpolitisk enighet om viktigheten av å tilrettelegge for industriproduksjon.
Når den nye kaia nå er ferdigstilt, kan to kabelbåter laste samtidig. For Nexans er effektivitet under lasting en viktig faktor når store kontrakter hales i land. Å ha en båt liggende på vent for lasting, koster opp mot 100 000 kroner per dag.

 

Inger E. Orvin
Ordfører Rune Berg
Mann foran båt