Hva skjer hvis isfjell og plattform kolliderer?

En oljeplattform tåler kollisjon med et mindre isfjell, selv om det skjer under hundreårsstorm.

Forskning

Det er konklusjonen etter at ArcIso på oppdrag fra Petroleumstilsynet kjørte hele 2000 simulatorforsøk for å finne plattformens svake punkt under en tenkt kollisjon med et isfjell største lengde 15 meter.

- Vi snakker om et lite isfjell, sier daglig leder i ArcIso, Raed Khalil Lubbad . Selskapet er nært knyttet opp mot forskningsmiljøet på NTNU. 
Studien ble igangsatt for å vurdere konsekvensene av et sammenstøt mellom flytende breis og halvt nedsenkbare innretninger. 

Petroleumstilsynet sier på sine hjemmesider at de jobber med flere prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling om nordområdene. Dette er ett av dem.
De uttrykker videre at selv om næringen har gjort mye for å tette kunnskapshullene de siste årene, er det behov for å hente inn mer kunnskap. Slike studier er blant annet viktige for å møte HMS-utfordringene i nordområdene. 

Problemstillingen var om en slik tenkt situasjon vil være farlig eller ikke, og konklusjonen er at en kollisjon mellom en oljeplattform og et mindre isfjell, selv om den skulle skje under en såkalt hundreårsstorm, ikke vil utløse noen katastrofe. I seg selv vil plattformen være trygg. 

Studien er basert på en modell der en breis med 15 meters utstrekning kolliderer med et skrog under gitte forutsetninger, og skadevurderinger er beregnet i en gitt situasjon. På grunn av at energiopptak fordeles mellom is og konstruksjon, og vil være ulikt under andre forutsetninger, er resultatene for studien kun gyldige for modellen som ble studert. 
- Vi anbefaler videre studier der vi ser på blant annet forankringssystem og mindre elementer, sier Raed Khalil Lubbad.

Isfjell
Isfjell