Equinor sponser forskning

Fem universiteter får nærmere 300 millioner kroner til forskning de neste fem årene.

Forskning

Det er khrono.no som melder dette. 

UiT Arktiske universitet i Tromsø er et av universitetene som har signert ny avtale med Equinor. Avtalen gir 27,5 millioner kroner over de neste fem årene, og skal i følge universitetets egen nettside brukes til numerisk modellering og validiering av geologiske prosesser, hydrotermale prosesser til havs og maskinlæring for å analysere tilstanden til kraaftnettet. 

Rektor Anne Husebekk sier til samme nettside at det er flott at Equinor støtter norsk forskning uten å stille betingelser. 

UiT ønsker i følge samme nettside å få i dialog om en rammeavtale i tillegg, noe de tidligere har takket nei til. En slik avtale dreier seg blant annet om oppdragsbasert forskning, og dialogen dreider seg blant annet om forskernes rettigheter. 

Naturvernerne har tradisjonelt vært motstandere av avtalene mellom Equinor og akademia. Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, sier likevel til khrono.no at det er positivt at fornybar energi er vektlagt i de nye avtalene.