Rekordhøy tildeling

Nå krysser vi fingrene for nye olje og gassfunn i nord!

Tildelinger

Olje- og energidepartementet tilbyr 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2018.

En svært glad olje- og energiminister annonsert i dag 53 år etter første konsesjonsrunde nye utvinningstillatelser på norsk sokkel.

- At vi setter rekord i antall tillatelser, viser at næringen har stor tro på fremtidig verdiskaping og aktivitet i Norge, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

-Over 30 av de nye lisensene er i Nord Norge, fordelt på 12 ulike selskaper. Dette er gledelig nyheter og en klar beskjed om en betydelig optimisme om å finne mer olje og gass i nord, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

40 år etter at de første lisensene ble tildelt i nord, er interessen enda på topp.  Oppstart av gassfeltet Aasta Hansteen i Norskehavet Nord og en ny gassinfrastruktur nord for Polarsirkelen skaper nye muligheter og gir oljeselskapene ekstra motivasjon til å finne mer gass.

Rundt 170 000 personer er i dag direkte eller indirekte involvert i petroleumsvirksomheten. Kompetansen og konkurransekraften i næringen gir positive ringvirkninger også til andre næringer. Siden det første oljefunnet har virksomheten bidratt med 14 000 mrd. kroner i verdiskaping, og har gitt staten en netto kontantstrøm på over 5 000 mrd. kroner de siste 15 årene.

Statens netto kontantstrøm i 2019 fra petroleumsvirksomheten anslås å bli om lag 286 mrd. kroner, hvilket tilsvarer inntekter på om lag 215 000 kroner for en familie på fire.

-Gjennom aktivitet ute i havet skapes mange muligheter for våre medlemsbedrifter til leveranser langt inn i fremtiden, nå krysser vi fingrene for nye olje og gassfunn i nord, avslutter en fornøyd Petro Arctic direktør.

Her er link til årets tildelinger:

OED
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg
Petro Arctic
Direktør Kjell Giæver