Petroleumsåret 2019

Dette er de seks viktigste sakene for petroleumsnæringen i Nord Norge i 2019

Kronikk

Av direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

Siden 2010 har våre medlemmer levert varer og tjenester for over 30 milliarder. Vi i Petro Arctic har satt oss tydelig og ambisiøse mål for våre 350 medlemmer i nord.

Vi ønsker å nå 100 milliarder i leveranser fra nord i løpet av de neste 10 årene.

Flere milepæler har blitt oppnådd i Nord-Norge i 2018, blant annet industrielle leveranser på ca 4 milliarder fra våre medlemmer.

Oppstart av gassfeltet Aasta Hansteen i Norskehavet Nord og en ny gassinfrastruktur nord for Polarsirkelen gjennom Polarled ble et av årets store høydepunkt.

Langs hele kysten i nord har våre medlemmer vunnet viktige kontrakter og mange av bedriftene er godt igang med hjerne og muskler for å bygge fremtidens olje og gass installasjoner for hele Norge.

Gjennom aktivitet ute i havet skapes mange muligheter for våre medlemsbedrifter til leveranser langt inn i fremtiden.

Nord-Norge vil i mange år stå i sentrum for flere av Europas største og viktigste industriutbygginger med betydelige ringvirkninger og flere 1000 nye arbeidsplasser i hele landsdelen.

Nå er også 2018 er historie, nå er det 2019 som gjelder. Hva blir de viktigste saken for petroleumsnæringen dette året i Nord Norge.

 

Leteboringer i nord

Leteaktiviteten på sokkelen i Nord Norge har de siste årene vært er høy. Vi forventer at denne trenden fortsetter også de neste årene. Vi tror det bores mellom 15 og 20 letebrønner i 2019 i Norskehavet Nord og Barentshavet.

Nye oljefunn i Barentshavet og Norskehavet Nord er gode nyheter for ringvirkninger nord.

Spesielt oljefunn nært andre oljeplattformer i Nord-Norge gir store muligheter for lønnsomme framtidig utbygginger.

Når det gjelder letebrønner som på sikt kan gi nye store feltsenter, brønner som på fagspråket kalles «gamechanger» har vi plukket ut 3 stykker som gir ekstra grunn til optimisme.

I Norskehavet Nord peker AkerBP sin brønn Vågar nordøst for Norne og DEA sin brønn Toutatis vest for Bodø seg ut som de mest spennende. I Barentshavet har vi valgt ut Equinor-brønnen Gjøkåsen på grensen til Russland. Denne brønnen er anslått å ha et potensial på opp mot 1,4 milliarder fat, så her er oljeselskapet på skikkelig elefantjakt.

 

Wisting

2019 vil bli et meget spennende år for videre utvikling av Wisting feltet langt nord i Barentshavet. OMV vil jobbe videre med konseptvalg og viktige beslutninger vil etter all sannsynlighet bli tatt i løpet av året, med mulig oppstart i 2026.

Foreløpige konsepter for feltet er:

  • Flytende produksjonsenhet (FPSO) med havbunnssatelitter
  • 18 produksjonsbrønner and 16 injektorer
  • Produksjon på over 100 000 fat olje per dag
  • 45-48 måneder byggeperiode
  • Minst 25 år i drift
  • Logistikkbase (helikopter og supply)
  • Wisting driftskontor

 

Oljeterminal i Finnmark

Equinor vil i løpet av 3 kvartal beslutte hvilken løsning som vil bli valgt for transport og lagring av Castberg oljen og som mulig løsning for Wisting og Alta/Gotha oljen.

3 alternativer ligger på bordet;

  1. Skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden/Kåfjorden
  2. Skip-til-skipomlasting ved en nedskalert terminal på Veidnes bestående av et kaianlegg med enkelte støttefunksjoner, men blant annet uten tanker for lagring av olje på land.
  3. Transport av olje rett til markedet fra Johan Castberg feltet.

 

Alta/Gohta

I oktober 2014 gjorde Lundin Norway oljefunnet «Alta» på Loppahøyden i Barentshavet, omkring 20 mil nordøst for Hammerfest. Funnet var på mellom 14 - 50 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom fem og 17 standard utvinnbar gass. Til sammen estimeres de to funnene til å kunne gi 115 – 390 millioner fat oljeekvivalenter.

 I løpet av sommeren 2018 har selskapet gjennomført en vellykket produksjonstest av Alta-formasjonen. Det er fullt mulig å produsere over tid fra karstifiserte karbonater. Produksjonstesten gikk over to måneder.  Det planlegges for en ytterligere avgrensningsbrønn i løpet av 2019, for å skaffe ytterligere informasjon om undergrunnen. Lundin Norway jobber videre med konseptvalg, og hvilke løsninger som kan gi en lønnsom utbygging. Vi tror dette blir det neste Barentshavet-prosjekt etter Johan Castberg og Wisting.

 

Leveranser fra nord

Driftskontraktene til Goliat skal gjennomgås og Vår Energi ønsker å se på mulighetene for å øke sine lokale leveranser til Goliat ytterligere. Allerede i januar er første møtet med leverandørindustrien i nord om behov for leveranser fra nord.

Byggingen av Johan Castberg er godt i gang. Flere industribedrifter i Nord Norge har vunnet kontrakter for tilsammen flere hundre millioner kroner og er blitt sentrale leverandører til Equinor og deres hovedkontraktører. Mye av dette arbeidet skal gjøres i 2019 og 2020.

Equinor har flere betydelige pågående satelittprosjekter til Norne, Aasta Hansteen og Hammerfest LNG.  I tillegg til dette er det store modifiseringer på feltsentert Norne som gir oppdrag og muligheter gjennom hele 2019.

AkerBP har en sentral rolle i Norskehavet hvor Skarvskipet og videreutvikling av dette feltsenteret har stor oppmerksomhet.  Oppkjøp av Alve Nord funnet fra Total og utbyggingen av Ærfugl viser betydningen av dette feltsenteret. AkerBP har gitt klare signaler om økte leveranser fra Helgeland og vi tror flere leverandører på Helgeland vil nytte godt av dette i løpet av 2019.

 

Gass fra nord

Olje- og gasseventyret er knapt halvveis på norsk sokkel sier oljedirektør Bente Nyland i deres oppsummering for 2018.

«Den høye leteaktiviteten viser at norsk sokkel er attraktiv. Det er gledelig! Men en ressurstilvekst på dette nivået er ikke nok til å opprettholde produksjonen på et høyt nivå etter 2025. Derfor må det påvises flere lønnsomme ressurser, og det haster», sier Nyland.

Norge er en viktig og langsiktig leverandør av gass til Europa. Gass kan bidra til en mer bærekraftig utvikling på tre måter: gjennom å gi rimelig og stabil tilgang til energi, gjennom å fortrenge bruk av kull og gjennom å støtte opp under fornybar energiproduksjon.

Hun minner om at nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Dette området vil være viktig for å opprettholde høy produksjon på lengre sikt.

Petro Arctic tror 2019 vil bli et år hvor ny gassinfrastruktur i Barentshavet vil stå i fokus, her vil en mulig utvidelse av Hammerfest LNG og nye transportløsninger gjennom rørledninger fra Barentshavet bli ytterligere modnet og fremdriftsplaner diskutert.

 

Petro Arctic