Oljefunn på Goliat

Ressursanslaget for Goliat øker ytterligere og styrker lønnsomheten i feltet.

Oljefunn

Vår Energi AS har sammen med lisenspartner Equinor påvist mer olje med en avgrensningsbrønn på Goliat. Brønn 7122/7-7S, Goliat West, er cirka 2 kilometer sør for Goliat FPSO, 80 km nordvest for Hammerfest, i den sørlige delen av Hammerfest bassenget.

Brønnen ble påbegynt 28. november med den delvis nedsenkbare boreriggen West Herkules. Vanndypet er 379 m.

Hovedmål for brønnen var å avgrense Goliat-feltet ved å påvise nye tilleggsressurser.

Goliat er den første infrastrukturen for oljeproduksjon i Barentshavet og er strategisk viktig for videre utvikling av regionen. Norsk oljehistorie viser at når infrastruktur først er på plass i et område, gir dette betydelige muligheter for ytterligere ressursutnyttelse, sier Kristin Kragseth, adm. dir. i Vår Energi.

Goliat West-brønnen vil bidra til ytterligere å styrke økonomien på Goliat. Jeg er veldig fornøyd med at vi kan starte året med denne nyheten for Vår Energi og at vår letestrategi for Goliat-området betaler seg, sier Kristin Kragseth.

Vår Energi
Vår Energi
Adm. direktør Kristin F. Kragseth