Invitasjon til workshop i Hammerfest

Vår Energi ønsker å se på mulighetene for å øke sine lokale leveranser til Goliat ytterligere og ønsker innspill fra næringslivet.

Møteplasser

I den anledning inviterer Vår Energi i samarbeid med Petro Arctic og Arktisk Vedlikehold til workshop i Hammerfest 15. januar.

Her får dere i tillegg til å møte representanter fra Vår Energi, vil også noen av våre leverandører informere om sine behov for lokale underleveranser, sier industrikoordinator, Kaj Gunnar Dahl i Vår Energi.

To av våre hovedleverandører, Apply Sørco og Ess vil informere om sine kontrakter og gi eksempler på hvor de har behov for underleveranser. Lokale underleverandører som eks. Guleng Kaffesystemer, Ditt Bud vil også fortelle sin historie om hvordan de gikk fram for å bli leverandør, sier Dahl.

På dette arrangementet legger vi også opp til at vi gjennom gruppearbeid skal få ennå bedre kunnskap om hvilke varer og tjenester som det er mulig å få levert fra næringslivet i regionen, sier prosjektleder, Roman Fredriksen i Arktisk Vedlikehold.

Arrangementet gjennomføres på Scandic Hotell, Hammerfest og vi starter opp kl. 08.00 og avslutter med lunsj, informerer Fredriksen.

Vi har alle det samme målet om å få til størst mulig nordnorske leveranser til petroleumsaktiviteten i nord. Vi i leverandørnettverket for Goliat er selvfølgelig veldig fornøyd med at Vår Energi nå ønsker å se på mulighetene for å øke lokale leveranser ytterligere, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.

Denne gangen går vi bredt ut og ser på muligheter for all typer varer og tjenester som det er vil være behov for i forbindelse med drift av Goliat. Vi oppfordrer alle som ønsker finne mer ut om mulighetene for leveranser til å delta på workshop i Hammerfest 15. januar, sier Kivijervi Jonassen.

Link til program og påmelding her.