Signerte ankeravtale

Westcon Helgeland skal bygge 22 subsea sugeankre for Equinors Johan Castberg - felt.

Ringvirkninger

I dag jubler hele Nord- Norge på vegne av Westcon på Helgeland. Arnt Skogsøy og hans team på Nesna har vist oss at hardt arbeid, pågangsmot og dyktighet gir resultater, sier en fornøyd Petro Arctic direktør Kjell Giæver.

Avtalen omfatter 22 subsea sugeankre med en vekt på opptil 50 tonn inkludert ballast. Ankrene skal våren 2020 leveres til Equinors Johan Castberg-felt i Barentshavet.

Dermed stiller han seg bak utsagnet til daglig leder Arnt Skogsholm ved Westcon Helgeland når han etter å ha signert kontrakt med undervannsentreprenøren Ocean Installer, slår fast at dette er en fantastisk førjulspresang, ikke bare til Helgeland, men til hele Nord-Norge.

Westcon Helgeland har jobbet målrettet med å posisjonere seg for nettopp denne typen oppdrag over flere år, blant annet gjennom betydelige investeringer i en produksjonslinje for slike sugeangre.
- Vi er stolte over å bli foretrukket som leverandør på et slikt prestisjeoppdrag, sier Arnt Skogsøy.

Kjell Giæver mener at Equinors strategiske satsing og målrettede arbeid i forhold til å skape ringvirkninger som virkelig monner, bidrar til at mange i dag kan glede seg over en betydelig EPC-kontrakt, sier Kjell Giæver.
Equinor-leder for innkjøp, Marit Lind,  understreker på sin side at leveranser fra nord er en meget viktig del av arbeidet  med Johan Castberg.
-Vi er  derfor veldig glad for at industrien i nord viser konkurransekraft og bidrar til ringvirkninger langs hele kysten,  sier Lind.

Avtalen gir arbeid for om lag 20 årsverk ved verftet i løpet av kontraktsperioden.
-Dette er i tråd med vårt engasjement i forhold til at aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark skal gi betydelige ringvirkninger lokalt, og at viktige oppgaver, kunnskap og bosetting skal bli varige verdier og gevinster i landsdelen, sier Kjell Giæver.

 

 

Westcon Helgeland
Sveising