Tettere samarbeid i Nordkappregionen

Petro Arctic og Nordkappregionen Næringshage formaliserte nylig sitt samarbeid. Formålet er økte markedsmuligheter for lokale bedrifter.


Samarbeid

- I Nordkappregionen Næringshage arbeider vi tett med mange bedrifter i regionen. Gjennom vårt formelle samarbeid med Petro Arctic vil vi kunne bistå de lokale virksomhetene ytterligere når det gjelder å spisse seg mot markedsmuligheter innenfor petroleumsnæringen, sier Daglig leder Stig Hansen.

Også prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic ser frem til et mer formalisert samarbeid. 

- Nå er det slik at vi har hatt et nært samarbeid gjennom mange år, blant annet ved at vi samarbeider om det årlige arrangementet, Olje og Jazz, sier Kivijervi Jonassen. Vi ser nå at petroleumsaktiviteten i nord i større grad enn tidligere er blitt viktig for Nordkappregionen.

Et eksempel på dette er at det tidligere var perioder med oljeomlasting i Sarnesfjorden. Nå har man også omlastning av LNG fra vår nabo i øst.

- Man har gjennom lang tid bygd opp en solid maritim kompetanse i regionen, utviklet blant annet gjennom miljøet ved Nordkapp Maritime fagskole, Kystverket Troms og Finnmark, samt Nordkappregionen Havn. Denne lokale kompetansen mener vi er viktig å kunne nyttiggjøre seg, både i utbyggings- og driftsfasen av oljefelt i området, sier Kivijervi Jonassen.

Begge organisasjonene arbeider hardt for er en omlastingsterminal på Veidnes.
En slik omlastningsterminal vil bety ytterligere petroleumsrettet aktivitet i regionen, i tillegg tror vi at det vil bli muligheter for lokale leveranser til Johan Castberg, både i utbygging- og driftsfasen, sier Stig Hansen.

Rekruttering og utdanning er også et område både Nordkappregionen Næringshage og Petro Arctic er opptatt av. 

- Vi ønsker gjennom vårt samarbeid å informere om muligheter denne næringa kan gi lokale bedrifter og ikke minst ungdom som tenker å utdanne seg for å kunne arbeide f.eks. offshore, sier Hansen.

Formalisert samarbeid
Nina K. Jonassen og Stig Hansen