Eni Norge AS og Point Resources AS fusjonert

Vår Energi etablert som Norges nye, ledende lete- og produksjonsselskap

Vår Energi

Vår Energi er i dag offisielt etablert som Norges største, uavhengige lete- og produksjonsselskap med en netto daglig produksjon på over 170 000 fat oljeekvivalenter i 2018. Vår Energi er dedikert til leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel, med planlagte investeringer på 65 milliarder kroner over de neste årene. Et av de viktigste prosjektene er å forlenge levetiden i Norges eldste lisensområde – Balder-feltet – mot 2045, noe som medfører at første lisens på sokkelen, PL 001, får en levetid på 80 år.

STAVANGER, NORGE, 10. DESEMBER 2018:

Etter at alle nødvendige godkjenninger er mottatt er Point Resources AS i dag fusjonert med Eni Norge AS. De to selskapene har gått sammen under navnet Vår Energi AS, med en ny organisasjon på om lag 800 ansatte.

Vår Energi er det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, med en nettoproduksjon på over 170 000 fat oljeekvivalenter per dag i 2018. Vår Energi er dedikert til leting, utbygging og produksjon av olje- og gassressurser på norsk sokkel.

Kristin F. Kragseth har i dag gått inn i rollen som administrerende direktør i Vår Energi. I ledergruppen har hun med seg 12 dyktige ledere med bakgrunn fra Point Resources, ExxonMobil og Eni. Philip D. Hemmens, tidligere administrerende direktør i Eni Norge, har blitt styreleder i Vår Energi. Mer informasjon om ledergruppen og selskapet finnes på selskapets nye, offisielle hjemmesider www.varenergi.no.

– Vi er stolte over å være en betydelig lete- og produksjonsaktør på norsk sokkel, med egenoperert produksjon i alle hovedområdene på norsk sokkel; Balder- og Ringhorne-feltene i Nordsjøen, Marulk-feltet i Norskehavet og Goliat-feltet i Barentshavet. Vi har også en betydelig tilstedeværelse på land, med kontorer i Hammerfest, Oslo og Stavanger. Denne posisjonen, inkludert en robust organisasjon, gjør at vi er klar til fortsatt sikker drift og framtidig vekst, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Hele artikkelen fra Vår Energi sin hjemmeside kan du lese her.

Foto er fra markeringen av fusjonen i Hammerfest : Hammerfestordfører Alf E. Jakobsen, Asbjørn Skoge, leder Barentshavet og Rune Oldervoll, operation manager i Vår Energi.

Vår Energi etablert
Ordfører i Hammerfest på fusjonsmarkering