-Vi må lete etter mer gass langs Polarled

– Vi må lete etter mer gass langs Polarled fra Haltenbanken til Nyhamna. Det vil være betydelig ekstra eksportkapasitet.

Leteaktivitet

Dette sa Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, i en samtale med administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund, under Desemberkonferansen i Kristiansund torsdag. Dette står å lese på Petro.no.

– Vi ønsker oss selvsagt olje også, men letefokuset langs Polarled må først og fremst dreie seg om å finne mer gass, fortsatte Sølvberg.

Forsinket Aasta Hansteen

Oppstarten av Aasta Hansteen-feltet er noe forsinket. Transporten av gassen til landanlegget på Nyhamna i Aukra kommune skulle starte i høst. Fortsatt antyder Equinor og Gassco at gassen skal begynne å strømme før jul, men ønsker ikke å oppgi noen eksakt dato siden dette er børs- og markedssensitive opplysninger.

– Dette er fortsatt store funn i denne provinsen som ikke er besluttet utbygd, forteller Ingrid Sølvberg. Litt av problemet er tette reservoar som er kompliserte å bygge ut teknisk og der lønnsomheten ikke er god nok foreløpig. Men det gjøres mye i selskapene rundt disse utfordringene, påpeker hun.

Les hele artikkelen her.

Petro.no
Mer leting etter gass
Ingrid ølvberg, Oljedirektoratet og Frode Leversund, Gassco