Omlasting i Sarnesfjorden

I vinter blir Sarnesfjorden brukt til omlastninger, aktivitet som skaper betydelige lokale ringvirkninger.

Ringvirkninger

Onsdag startet gassomlastningen på Sarnesfjorden, melder Radio Nordkapp. Deres artikkel med bilder kan du lese her

«Vladimir Rusanov» er en isforsterket LNG-tanker som kommer med flytende gass fra Jamal.

«Pskov» er LNG-tankeren som skal skipe gassen til markedet i Europa. I tillegg til tankskipene er det flere tankbåter og andre støttefartøy som deltar under omlastningsoperasjonene.

Tschudi Arctic Transit og Nordkappregionen Havn planlegger 158 omlastningsoperasjoner, noe som fører til 316 skipsanløp fram til juni neste år.

      

Omlastningen ved Veidnes er en meget god nyhet. Vi i Petro Arctic er glade for at olje og gassaktivitet i nordområdene gir ringvirkninger til våre dyktige medlemmer langs hele kysten, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.


Alle foto: Radio Nordkapp

Radio Nordkapp
Gassomlasting
Gassomlasting Sarnesfjorden