Oljen må til land for å sikre lokale ringvirkninger

Johan Castberg-lisensens forestående valg av løsning for oljeeksport ble i forrige uke debattert i spørretimen i Stortinget.

Debatt

Dette melder Petro.no

Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal (A) var tydelig i sine forventninger og ønsket å vite om olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var enig i at en omlastingsterminal på land er løsningen som vil gi størst mulige lokale og regionale ringvirkninger.

– Oljeselskapene utreder nå de alternative omlastingsløsningene for olje fra Castberg i Finnmark, i tråd med det Stortinget sa. I budsjettproposisjonen fra departementet orienterer departementet om bakgrunn og status for det arbeidet som gjøres nå. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med oppdatert informasjon om det pågående utredningsarbeidet, andre relevante problemstillinger og oppfølging av de to anmodningsvedtakene som Stortinget har fattet i denne saken, svarte Freiberg.

Felles utredning
Siden 2015 har Johan Castberg-eierne samarbeidet med eierne av Wisting, Goliat, Alta og Gohta i prosjektet «Barents Sea Oil Infrastructure» for å studere og evaluere alternativene for oljeeksport fra Barentshavet.

Bygging av en ny oljeterminal på Veidnes var en del av konseptvalget på Johan Castberg, men ble senere skilt ut i et eget prosjekt.


Hele artikkelen på Petro.no kan leses her

Petro Arctic støtter kravet om at olje fra Johan Castberg skal til land.

For få dager siden ble det gjort et nytt oljefunn i Barentshavet. Dette funnet styrker beslutning om oljeomlastning på Veidnes. Vi i Petro Arctic forventer en løsning med utbygging på land i Finnmark som sikrer betydelig ringvirkninger også i Honningsvåg sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic.

Illustrasjon: Equinor
Oljeterminal
Ilandføring Veidnes