Horisont Energi inngår avtale med PIGNiG Upstream Norway

Horisont Energi signerer Polaris-avtale med energiselskapet PIGNiG Upstream Norway.

Medlem

Horisont Energi planlegger partnerskap med PGNiG Upstream Norway som operatør for 
CO2 -lisensen Polaris i Barentshavet.

Polaris

Eneste CO2 -lageret i Barentshavet og danner grunnlaget for utviklingen av en CCS-verdikjede i Nord-Norge. 

Denne avtalen innebærer at Horisont Energi nå har fått på plass alle de nødvendige partnerskapsavtalene som trengs for å realisere Barents Blue-prosjektet på Markoppneset i Finnmark.  

Polaris er planlagt for å lagre all CO2 fra ammoniakk fabrikken Barents Blue som tilsvarer 2 millioner tonn årlig. I tillegg er Polaris lisensen godt posisjonert til å motta CO2 fra industri i Nord-Norge og internasjonalt.  

Horisont Energi og energiselskapet PGNiG Upstream Norway (PUN), en del av ORLEN-konsernet, har i dag signert en intensjonsavtale (LoI) der PUN tar sikte på å gå inn som partner og operatør i CO2-lisensen Polaris i Barentshavet. CO2-lisensen EXL003 med prosjektnavnet Polaris kontrolleres i dag fullt ut av Horisont Energi.

Intensjonsavtalen legger grunnlaget for den nødvendige dialogen med myndighetene for at 
PGNiG Upstream Norway (PUN) skal bli operatør og få en deltakerandel i Polaris-lisensen. 
Prosessen med å få på plass PUN som operatør og partner forventes å være ferdig i starten
av desember.

Avtalen er en viktig milepæl i tråd med ORLEN-konsernets strategiske beslutning om å gå inn i CO2-lagring, med norsk sokkel som et de første markedene for implementeringen. Polaris-prosjektet er dermed ORLEN-konsernets første tiltenkte CO2-lisens noe sted.

– Avtalen med PGNiG Upstream Norway er en viktig milepæl i vår ambisjon om å oppnå 
betydelige utslippsreduksjoner og bidra til den nye CCS-industrien, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, konsernsjef Horisont Energi. PGNiG Upstream Norway er en robust og kvalifisert partner med operatør- og offshore-erfaring fra norsk sokkel. Det nye partnerskapet skal også bidra til videreutvikling av Barents Blue-prosjektet for ren ammoniakk ved å tilby tilgjengelig CO2-lagringskapasitet. Vi ser frem til å samarbeide med et erfarent og kompetent team.

PUN som partner og operatør i Polaris er en av tre positive hendelser for Horisont Energi de 
siste månedene. Det første elementet var å sikre strømforsyningen til det planlagte 
ammoniakkanlegget Barents Blue i Nord-Norge i juni. Det andre var utviklingsavtalen som ble inngått med det europeiske gjødselselskapet Fertiberia i slutten av august for felles utvikling (50:50) av Barents Blue-prosjektet. Intensjonsavtalen med PUN gjelder Polaris-lisensen.

– Effektiv og sikker lagring av karbondioksid er nøkkelen til å opprettholde konkurranseevnen til industrier som er utsatt for høye utslippskostnader, sier Daniel Obajtek, administrerende direktør og president i ORLEN Management Board. Sement-, stål- og gjødselprodusenter må finne en måte å håndtere karbondioksidutslipp på hvis de ønsker å opprettholde virksomhet i Polen eller EU. I tråd med ORLEN-konsernets strategi vil vi i løpet av de neste årene bygge kompetanse innen karbonhåndtering. Kompetansen vi skal utvikle sammen med Horisont Energi om Polaris-prosjektet vil også bli brukt i Polen. Det vil gjøre det mulig for oss å effektivt iverksette velprøvde og sikre teknologier for CO2 -lagring og utarbeide et konkurransedyktig tilbud om karbonhåndtering for polsk industri. Selv om Polaris er den foretrukne CO2-lagringsløsning for Barents Blue-prosjektet, forventes lisensen å gi ytterligere lagringsvolumer for andre CO2-kunder. PUN-partnerskapet kommer etter at det europeiske energiselskapet E.ON og Horisont Energis tidligere i år inngikk et langvarig og utvidet partnerskap for å utvikle en europeisk CCS-verdikjede.

– Vi er veldig stolte av å være en pioner innen industriell sirkulærøkonomi for CO2 sammen 
med Horisont Energi, sier Patrick Lammers, styremedlem og Chief Operating Officer 
Commercial, E.ON SE. For våre industrikunder kan Polaris-prosjektet spille en nøkkelrolle i 
deres mål om klimanøytralitet. Vi ønsker å være med å forme denne utviklingen i partnerskap 
med våre kunder. 

E.ON og Horisont Energi har tidligere inngått en intensjonsavtale om lagring av rundt en 
million tonn CO2 i Polaris-lisensen. Sammen med to millioner tonn CO2 årlig fra Barents Blue prosjektet og ytterligere CO2 volumer i Nord-Norge, er det et betydelig kommersielt grunnlag for utviklingen av Polaris-lisensen. Planleggingen av CO₂-lageret Polaris startet i februar 2020 og ble etter søknad til myndighetene formelt tildelt i juni 2022. Polaris-lisensen forventes å gi nødvendig lagringskapasitet for Barents Blue, med ytterligere lagringskapasitet forventet for andre CO2 kunder i Norge og Europa.

Horisont Energi

Stiftet i 2019.

Hovedkontor i Sandnes. 

Horisont Energi er et norsk energiselskap som leverer ren energi og karbontransport og lagringstjenester. Selskapet vil omdanne natur- og fornybare gasser, vann og fornybar energi til kostnadsledende ren ammoniakk og hydrogen og tilby CO2 transport- og lagringstjenester ved hjelp av proprietær teknologi, og bane vei for en lavkarbonøkonomi.

Barents Blue

Europas første produksjonsanlegg for ren ammoniakk i industriell skala. Anlegget planlegges på Markoppneset, Hammerfest kommune, og skal bruke gass fra Hammerfest LNG på Melkøya. 

Barents Blue-prosjektet kan også bidra med ny netto energieksport fra Norge til Europe, med 5 TWh i året allerede fra første byggetrinn. I en situasjon der EU mangler energi kan Barents Blue prosjektet bidra med ny ren energi som kan anvendes i en rekke sektorer som kraft, maritimt drivstoff, kjemisk industri og gjødselproduksjon. 

Forventede ringvirkninger fra Barents Blue

  • 900 årsverk/år i driftsfasen (65% i Nord-Norge)
  • 250 direkte knyttet til prosjektet
  • Verdiskapning på 4,4 milliarder kroner/år
  • 350 millioner i eiendomsskatt gjennom prosjektets levetid 
Barentshavkonferansen
Nina K. Jonassen. prosjetkdirektør Arctic Energy Partners, i samtale med Bjørgulf H. Eidesen, konsernsjef Horisont Energi, under Barentshavkonferansen 2023.
Nina K. Jonassen. prosjetkdirektør Arctic Energy Partners, i samtale med Bjørgulf H. Eidesen, kons

Relaterte artikler