Mer leteaktivitet i Barentshavet

Stor glede i leverandørindustrien etter nyheten om at Vår Energi og Equinor sender borerigg til Barentshavet.

Ringvirkninger
Vår Energi CEO, Torger Rød og Frank Tollefsen, CEO President i COSL Drilling Europe
Vår Energi CEO, Torger Rød og Frank Tollefsen, CEO President i COSL Drilling Europe. Foto: Vår Energi

 

Vår Energi ser store muligheter for videre vekst og verdiskaping i nord og sikrer seg boreriggen COSLProspector for to-årig boreprogram i Barentsregionen, i samarbeid med Equinor. 

Dette melder selskapet i en pressemelding.

Store ambisjoner

Riggavtalen med COSL Offshore Management AS er et samarbeid mellom Vår Energi og Equinor, og sikrer selskapene tilgang til boreriggen COSLProspector for perioden 2024-26, med opsjon for ytterligere tre år. Avtalen representerer en betydelig satsing på leting i nord med mål om vekst og langsiktig verdiskaping i regionen.  

- Vi mener potensialet for videre vekst og verdiskapning i Barentshavet er stort, sier Torger Rød, CEO Vår Energi. Samtidig legger mangel på infrastruktur, spesielt for gass, begrensninger for videre utvikling av regionen. Leting er derfor avgjørende for å avdekke nye olje- og gassressurser som kan danne grunnlag for ny infrastruktur og utbygging av eksisterende og framtidige funn. Vi intensiverer nå aktiviteten i regionen blant annet ved å sikre en dedikert rigg til kontinuerlige boreoperasjoner de neste årene.  

Boreriggen COSLProspector. Foto COSL Drilling Europe
Boreriggen COSLProspector. Foto: COSL Drilling Europe

 

Vår Energi planlegger å bore både letebrønner, avgrensningsbrønner og produksjonsbrønner i Barentsregionen over en to-årsperiode fra andre halvdel 2024.   

Formålet er to-delt:  

  • Avdekke ytterlige petroleumsressurser nær Goliat og Johan Castberg for maksimal verdiskaping og utnyttelse av eksisterende infrastruktur.
  • Målrettet leting etter nye gassressurser som kan lede til utvikling av ny infrastruktur for gass-eksport. 

Gir ringvirkninger i hele leverandørkjeden

Vidar Antonsen er daglig leder hos Mento.

 

Hos Mento i Hammerfest tas nyheten om økt leteaktivitet imot med stor glede. Daglig leder Vidar K. Antonsen sier at dette betyr enormt mye for alle leverandørene.

- Dette er udelt positivt for alle deler av leverandørkjeden og svært gledelig. Den økte aktiviteten med boring betyr arbeid for basene som betyr arbeid for leverandørene. Vi håper på flere funn, flere felt i drift og forlenget levetid på eksisterende felt. 

Leverandørindustrien i nord har etterlyst mer aktivitet og leting i Barentshavet.

- Dette sammen med boring på Castberg og flere rigger i drift skaper aktivitet og arbeid til folk, sier Antonsen. Nå er det bare å brette opp ermene.

Mento AS

Etablert 1971 i Stavanger.

Hovedkontor i Tananger, og avdelinger i Bergen og i Hammerfest. 

Cirka 120 ansatte. 

Leverer produkter og tjenester tilknyttet slanger, filter, ventiler og boreutstyr. 

Kjell Giæver

Direktør i leverandørnettverket Arctic Energy Partners Kjell Giæver deler gleden til Antonsen. 

- Leteaktiviteten gir betydelige ringvirkninger for leverandørene på land. Samtidig forventes det at det meste av de gjenværende ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet. For å kunne være en stabil leverandør av gass og ikke få et betydelig fall i produksjonen etter 2030, er det viktig at det letes. Det er gledelig at Vår Energi gjør som de har sagt, og legger opp til et offensivt leteprogram i nord

Vår Energi
Vår Energi CEO, Torger Rød og Frank Tollefsen, CEO President i COSL Drilling Europe.
Vår Energi CEO, Torger Rød og Frank Tollefsen, CEO President i COSL Drilling Europe.
Arctic Energy Partners
Daglig leder i Mento Vidar K. Antonsen.
Daglig leder i Mento Vidar K. Antonsen.
Marthe Nyvoll
Direktør Arctic Energy Partners Kjell Giæver.
Direktør Arctic Energy Partners Kjell Giæver.
COSL Drilling Europe
Boreriggen COSLProspector.
Boreriggen COSLProspector.

Relaterte artikler