Turen går til Hammerfest

Bare ti minutters kjøretur fra Hammerfest sentrum, mot en mektig fjellvegg i Leirvika, ligger SAR Hammerfest sitt avfallsanlegg. Anlegget er like ved Polarbase og ASCO-base hvor de har egne mottakssoner for avfall.

Medlem
Kommunikasjonsleder Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad sammen med Nina Øglænd, Magnus Mauno og Svein Åge Sund fra SAR på Offshore Nordland i Sandnessjøen 1. juni 2023.
Kommunikasjonsleder Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad sammen med Nina Øglænd, Magnus Mauno og Svein Åge Sund fra SAR på Offshore Nordland i Sandnessjøen 1. juni 2023.

 

Denne artikkelen ble først publisert på SAR sine nettsider, og er gjengitt her med deres tillatelse.

På Polarbasen leier SAR også områder for lagringstanker og for kaks behandlingsanlegget vårt (TCC). Nærheten til basene er svært verdifull for SAR og deres kunder. Det betyr kort transport av avfallet som kommer i land fra offshoreoperasjoner og som fraktes til SAR-anlegget. Ved SAR Hammerfest håndteres det årlig et sted mellom 15 og 20 000 tonn avfall.

Bærekraftige behandlingsløsninger

Avfallet kommer hovedsakelig fra omkringliggende landbasert industri og fra offshoreoperasjoner. Fra offshoreindustrien tas det imot farlig avfall, næringsavfall og boreavfall i form av slop og kaks. Slop og kaks er forurensede væsker og sedimenter fra boreoperasjonene i Nordsjøen. Dette trenger å behandles for å ikke være miljøskadelige når de føres tilbake til naturen, eller går over i andre livsløp. 

Fra landbasert industri kommer størsteparten av avfallet fra offentlige byggeprosjekter, som sykehus og skoler. SAR tar imot avfallet og sikrer at verdiene som ligger i det blir tatt vare på, enten gjennom gjenvinning, produksjon av nye produkter, eller for andre bruksområder. Kort sagt er målet å forlenge livssyklusene og samtidig sørge for at avfallet ikke kommer på avveie.

Borekaks er avfall som består av berggrunn som er utboret fra borebrønner og der massen er forurenset av borevæsker som brukes i boreoperasjoner. SAR utvinner olje av kaksen som kan gjenbrukes.

Slop er en blanding av rester av borevæske, kjemikalier, spylevann og annen væske som oppstår under boringen.

Thermomechanical Cuttings Cleaner (TCC) er en av de mest anvendte termiske desorpsjonsteknikkene som brukes til å behandle borekaks.

Greener and safer

Den viktigste oppgaven er kommunikasjon og tilretteleggelse, for at kundene får god kontroll på avfallet sitt, og med det sikrer en miljøvennlig og kostnadsbesparende avfallshåndtering. Disse målene nås gjennom god dialog og samarbeid der rådgivning og tilrettelegging av gode avfallsløsninger er de riktige «verktøyene» for å lykkes. Samarbeid med kunder og partnere er helt nødvendig for å oppnå størst mulig grad av gjenvinning og gjenbruk; det er bra for alle parter og bra for miljøet!

Mange avfallstyper – ulike livsløp

Ved anlegget i Hammerfest blir avfallet prosessert, eller organisert for transport videre til andre SAR-anlegg eller andre sluttbehandlingsforetak. Selv om de fleste aktivitetene kan planlegges, er det viktig med en felles innsats i hele SAR for å sørge for tilstrekkelig kapasitet og sikre god og trygg avfallshåndtering - uansett avfallstype.

Historien - mulighetene

Siden 2003 har SAR Gruppen vært etablert med avdeling i Hammerfest. I starten hadde de fasiliteter på Melkøya, og leverte ulike avfallstjenester i tilknytning til utbyggingen av Snøhvitanlegget. I 2005 flyttet SAR til fastlandet, nærmere bestemt til Leirvika i Rypefjorden. Etter 8 år (2013) var gleden stor da avdelingen kunne flytte inn i nye moderne lokaler, mer tilpasset til de ulike aktivitetene. SAR er svært fornøyd med å være etablert i en moderne industripark med flere spennende aktører i nærheten.

Trine K. Eliassen (til venstre) er avdelingsleder i SAR Hammerfest. Her sammen med Aurora Cortazzo, Hammerfest Næringsforening, på et tidligere arrangement.
Trine K. Eliassen (til venstre) er avdelingsleder i SAR Hammerfest. Her sammen med Aurora Cortazzo, Hammerfest Næringsforening, på et tidligere arrangement.

 

Trine Eliassen er avdelingsleder i Hammerfest. Trine begynte i SAR i august 2017 som operativ leder i administrasjonen. Trine har stor entusiasme for arbeidet med å ivareta kundenes verdifulle ressurser, ta vare på natur og miljø, og ikke minst skape positiv utvikling og resultater for selskapet og regionen.

- Hammerfest er et sted hvor alle kjenner alle, sier Eliassen. Vi samarbeider mer eller mindre med alle her i Leirvika, både med hensyn til plass og fasiliteter.

For å nå selskapets mål har hun alle sine flinke kolleger med på laget. Hennes «reise» er et godt eksempel på mulighetene som finnes i SAR knyttet til faglig utvikling.

Verdier, vind og vær

Hammerfest har ca. 11 000 innbyggere. Ved 70,7 grader nord er den verdens nordligste by. Det er en by med en lang og til tider turbulent historie, men alltid i vekst. Her tåler man mye vær og vind, men kan også oppleve en utrolig natur og økologisk mangfold. Området har store naturressurser både til havs og på land.

På grunn av det hardføre klimaet man kan møte i nord, er det svært høy fokus på arktisk kompetanse i Leirvika. De ansatte er enige om at været til sine tider er en utfordring i arbeidsdagen, men det har man lært seg å håndtere på en god og trygg måte. De ansattes sikkerhet prioriteres høyest av alt i alle operasjoner, og derfor er det svært strenge rutiner for håndtering, transport og plassering av forskjellige typer industriavfall på områdene.

Noen ganger blåser det så mye at det ikke er trygt å utføre enkelte arbeidsoppgaver, som eksempelvis foregår på toppen av en tank. Da trår man til med effektive omprioriteringer av oppgaver til det løyer. Det trygger de ansatte, opprettholder god flyt i kundeleveranser og minimerer negative konsekvenser av «nede-tid».

Avdelingen har en stor bil- og utstyrspark. De har blant annet, som eneste i Finnmark, en supersuger. En supersuger har kapasitet til å suge det meste av både våte og tørre masser. I tillegg til å rense oljetanker og fettutskillere, kan den suge, og blåse, shingel, pukk og Leca over store avstander. Den kan også suge isolering i gamle hus, og sement uten vann. Den brukes også for å blåse shingel inn i krypkjellere i borettslag og drenering rundt boliger.

Trafikksikkerhet er alltid høyt på agendaen, både når det gjelder bruk av samarbeidspartnere og ved egen transport. SAR er med i prosjektet «Trygg Trailer», gjennom Statens Vegvesen, som er et ledd i arbeidet med å ivareta sikkerheten knyttet til transport.

Unikt arbeidsmiljø – allsidig kompetanse

I Hammerfest er de 20 ansatte som representerer land fra hele Skandinavia og andre deler av verden, eksempelvis; Danmark, Sverige og Syria. Dette gir et unikt, trivelig og lærerikt arbeidsmiljø! Erfaringsutveksling er viktig og verdifullt, så de har også overnattingsmuligheter, noe som er viktig når kompetanse og ekstra ressurser innhentes fra andre SAR-avdelinger, som for eksempel SAR i Sandnessjøen. I Hammerfest er gjestfriheten stor og det setter kolleger fra andre SAR-avdelinger stor pris på.

- Det jeg liker best er å treffe trivelige kunder og kolleger, og at jeg får være på mange ulike steder i løpet av arbeidsdagen, sier Daniel Liland, sjåfør SAR.  Kjekt at arbeidet er veldig variert.

Det er et veldig godt faglig og sosialt miljø blant de ansatte. En varm kantine med god atmosfære og stor «takhøyde» oppleves som et godt samlingspunkt for alle. Her utveksles både faglig informasjon og personlige erfaringer, i tillegg til den gode «drøsen« om løst og fast». Man kan trygt si at dette er en arbeidsplass hvor oppgaver står i kø, og det er alltid mye som skjer i løpet av arbeidshverdagen.

Heier på positive tiltak i regionen

SAR Hammerfest spiller på lag med lag og foreninger.

I mars 2023 ble NNM på ski arrangert i Hammerfest med 280 deltakere og estimert 500 tilreisende totalt. Her stilte SAR som sponsor for arrangementet.

SAR er en ledende, global avfallshåndteringspartner og tjenesteleverandør.

Etablert i 1987.

SAR har lokasjoner i Hammerfest, Sandnessjøen, Tananger (hovedkontor), Kristiansund, Mongstad, Averøy og Florø.

SAR er medlem i Arctic Energy Partners. For mer info om medlemskap sjekk ut medlemsfordeler.

 

Kommunikasjonsleder Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad sammen med Nina Øglænd, Magnus Mauno og Svein Åge Sund fra SAR på Offshore Nordland i Sandnessjøen1. juni 2023.
Kommunikasjonsleder Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad sammen med Nina Øglænd, Magnus Mau
Kristiane M. Krystad
Trine K. Eliassen (til venstre) er avdelingsleder i SAR Hammerfest. Her sammen med Aurora Cortazzo, Hammerfest Næringsforening, på et tidligere arrangement.
Trine K. Eliassen (til venstre) er avdelingsleder i SAR Hammerfest. Her sammen med Aurora Cortazzo, Hammerfest Næringsforening, på et tidligere arrangement.

Relaterte artikler