Historisk kraft- og industriløft for Finnmark 

Regjeringens kraft- og industriløft som inkluderer elektrifisering av Snøhvit og bedring av linjenettet i hele Finnmark vil gi betydelig verdiskapning og kutt i klimagassutslippene.

Equinors anlegg på Melkøya får forlenget levetid gjennom elektrifisering.

Regjeringen stilte mannsterkt opp på pressekonferansen i Hammerfest tirsdag 8. august med både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland. Sammen lanserte de et kraft- og industriløft for Finnmark som inkluderer godkjenning av Snøhvit Future-prosjektet, konsesjon til ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn, 132 kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya, og en plan for betydelig utbygging av kraftproduksjon og nett. Målet er å få på plass mer kraft enn det som kreves for å koble på Snøhvit Future, slik at kraftsituasjonen forbedres sammenliknet med dagens situasjon.

Arctic Energy Partners var tilstede under pressekonferansen på Meland i Hammerfest. Her er styreleder Geir Seljeseth, prosjektdirektør Nina K. Jonassen og direktør Kjell Giæver sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.Arctic Energy Partners var tilstede under pressekonferansen på Meland i Hammerfest. Her er styreleder Geir Seljeseth, prosjektdirektør Nina K. Jonassen og direktør Kjell Giæver sammen med statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Arctic Energy Partners

- Dette er en historisk dag for Hammerfest, Finnmark og Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen. Det vil skape aktivitet og optimisme i hele landet. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum påpekte at det er for dårlig nett i Finnmark i dag, men med dette kraftløftet får regionen tre store nettutbygginger for å gjøre strømnettet mer robust. Premisset for godkjenningen av Snøhvit Future er at det skal produseres minst like mye kraft som det trengs for å drifte anlegget på Melkøya.

- Dette skal løfte Melkøya og nye industriprosjekter, sa Vedum. Det er investeringer på 13 milliarder kroner som vil gi store regionale ringvirkninger og fellesskapsinntekter. 

Finansminister Trygve S. Vedum, olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas G. Støre under pressekonferansen på Meland utenfor Melkøya, Hammerfest.Finansminister Trygve S. Vedum, olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas G. Støre under pressekonferansen på Meland utenfor Melkøya, Hammerfest. Foto: Arctic Energy Partners

Olje- og energiminister Terje Aasland avrundet pressekonferansen med å overrekke godkjent PUD/ PAD for Snøhvit Future til fylkesordfører Tarjei J. Bech.

- Jeg er stolt av å stå her, sa Aasland. Vi legger fram en helhetlig plan for å løfte kraft- og industrimulightene i dette fylket. Dette tilrettelegger for at mulighetene her kan realiseres, og vi trygger energisikkerhet til Europa. 

- Jeg er glad for at regjeringen prioriterer nytt nett, sa Bech. 420 kV-linjen Skaidi - Varangerbotn er viktig for hele fylket.

Historisk dag for Nord-Norge

Investeringene som ble lagt fram av regjeringen betyr endring i en nedadgående kurs og stilletid som har vært hos flere leverandører.

- Dette er en historisk dag for Nord-Norge! Sier Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners. Ringvirkningsprosjekt nr. 1 på Melkøya får forlenget levetid, og bidrar til utbygging av viktig infrastruktur i Finnmark. Samtidig som dette sikrer trygge energiforsyninger til Europa i flere år fremover.

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver og Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver og Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.Foto: Arctic Energy Partners 

Ordfører i Hammerfest kommune Terje Wikstrøm har jobbet i årevis for at 420 kV-linjen skulle komme på plass.

- Dette er en gledens dag, konstanterer ordfører Wikstrøm.

Positive leverandører  

Hos maskinentreprenør Viggo Eriksen AS er de fornøyde med nye prosjekter og oppgaver i regionen, men peker også på utfordringen med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.  

- Vi er veldige glade for økt oppdragsmengde i bransjen, og håper det drypper arbeid på oss og andre lokale firma, men jeg får jo aldri tid til å pensjonere meg, humrer daglig leder Viggo Eriksen.

Kristine Remme Nordbakk, lokasjonsleder Hammerfest Aibel Lokasjonsleder i Hammerfest for Aibel Kristine R. Nordbakk ser fram til å fortsette Nord-Norge-satsningen med flere nye ansatte. Foto: Arctic Energy Partners

For Aibel betyr dagens pakke at de kan fortsette sin Nord-Norge-satsning. De har i dag rundt 120 ansatte på kontorene i Harstad og Hammerfest, og har som mål om å doble dette innen utgangen av 2026.

- For oss betyr Snøhvit Future-prosjektet at vi kan styrke vår posisjon i nord, sier Kristine R. Nordbakk, lokasjonsleder i Aibel Hammerfest. Prosjektet gjør det mulig å fortsette denne ambisiøse rekrutteringen, hvor vi kan tilby mange spennende jobber fremover. Snøhvit Future samt den etablerte Nord-Norge satsningen vil også kunne skape store ringvirkninger til øvrige lokale leverandører, hvor mange av dem allerede er i gang med sitt arbeid i forbindelse med tilrettelegging og rydding av tomtene på Hammerfest LNG, såkalt «site-clearance.   

Milepæl i utslippskutt 

Prosjektdirektør i Arctic Energy Partners Nina Kivijervi Jonassen.

Samtidig som prosjektene vil gi aktivitet og arbeid for industri og næringsliv vil også elektrifiseringen av Hammerfest LNG kutte 850.000 tonn co2 i klimagassutslipp, omtrent 2 % av Norges utslipp. Avgjørelse om elektrifisering ble tatt i 2019 etter vurderingen om at elektrifisering vil gi de største utslippsreduksjonene, er mest kostnadseffektivt og har lavest risiko i prosjektgjennomføringen sammenlignet med andre konsepter.

- Dette er en milepæl! Nord-Norge går foran med det største utslippskuttet i Norge noensinne, Sier Nina K. Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners. Vi er med å bidra til at Norge følger sine forpliktelser i tråd med Paris-avtalen.

Jonassen leder to av omstillingsprosjektene som Arctic Energy Partners er med i – LINNGE, for grønn omstilling av leverandørindustrien, og EU-prosjektet PERMAGOV, som blant annet jobber med havvind.  

- Olje. og energiministeren nevnte at NVE har identifisert flere områder i Barentshavet som er aktuelle for havvind. Vi følger spent med på hva som skjer her, og inngikk samarbeid om GoliatVind like før sommeren.

Regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark

Ny infrastruktur for strøm i Finnmark skal være i drift innen 2030, forutsatt konsesjon.

Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal innen 2030 øke minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG, forutsatt konsesjon.

Sikre at NVE at prioriterer konsesjonssøknader om nett og kraftproduksjon i nord, med særlig vekt på Finnmark.

Gjennom eierdialogen med Statnett sikre at foretaket prioriterer nettutvikling i planområde nord, med særlig vekt på Finnmark.

Norges geopolitiske sikkerhetshensyn vil inngå i Olje- og energidepartementets vurdering av det samfunnsøkonomiske grunnlaget for tiltak som gir økt nett- og produksjonskapasitet i Finnmark.

Etablerering av et eget sikkerhetspolitisk forum for utvikling av kraftsystemet i nordområdene.

 

Hammerfest LNG

Europas første produksjonsanlegg for nedkjølt flytende naturgass (LNG) og ligger på Melkøya utenfor Hammerfest. 
Anlegget startet opp drift i 2007 og er en nøkkelbedrift i Finnmarksregionen. Anlegget sysselsetter ca 500 personer, inkludert lærlinger og kontraktører. 

Snøhvit Future

Godkjenningen innebærer endret plan for utbygging og drift av Snøhvit og endret plan for anlegg og drift av Hammerfest LNG.

Gasskompresjon på land gir tilstrekkelig strømning fra reservoaret til å opprettholde høy gasseksport og arbeidsplassene ved Hammerfest LNG forbi 2030. Elektrifisering skal erstatte dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet fra 2030.

Utbyggingen vil medføre store ombygginger både på Melkøya og på landsiden.
Det skal installeres tre store moduler på anlegget: Kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler og det skal også gjøres omfattende modifikasjonsarbeid.

Det skal bygges en tunnel for å føre kraftkabler fra Hyggevatn til Meland. Fra Meland vil kabler bli plassert og gravd ned på sjøbunnen over til Melkøya.

Arctic Energy Partners
Arctic Energy Partners var tilstede under pressekonferansen på Meland i Hammerfest. Her er styreleder Geir Seljeseth, prosjektdirektør Nina K. Jonassen og direktør Kjell Giæver sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.
Arctic Energy Partners var tilstede under pressekonferansen på Meland i Hammerfest. Her er styreled
Equinors anlegg på Melkøya får forlenget levetid gjennom elektrifisering.
Equinors anlegg på Melkøya får forlenget levetid gjennom elektrifisering.
Arctic Energy Partners
Finansminister Trygve S. Vedum, olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas G. Støre under pressekonferansen på Meland utenfor Melkøya, Hammerfest.
Finansminister Trygve S. Vedum, olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas G. Støre under pressekonferansen på Meland utenfor Melkøya, Hammerfest.
Arctic Energy Partners
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver og Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.Foto: Arctic Energy Partners 
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver og Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.Foto: Arctic Energy Partners 
Arctic Energy Partners
Lokasjonsleder i Hammerfest for Aibel Kristine R. Nordbakk ser fram til å fortsette Nord-Norge-satsningen med flere nye ansatte. Foto: Arctic Energy Partners
Lokasjonsleder i Hammerfest for Aibel Kristine R. Nordbakk ser fram til å fortsette Nord-Norge-satsningen med flere nye ansatte. Foto: Arctic Energy Partners
Arctic Energy Partners
Prosjektdirektør i Arctic Energy Partners Nina Kivijervi Jonassen.
Prosjektdirektør i Arctic Energy Partners Nina Kivijervi Jonassen.
Arctic Energy Partners
Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech fortalte hvordan Snøhvit-prosjektet har endret Hammerfest.
Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech fortalte hvordan Snøhvit-prosjektet har endret Hammerfest.
Arctic Energy Partners
Tarjei J. Bech, Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis, Nina K. Jonassen og Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.
Tarjei J. Bech, Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis, Nina K. Jonassen og Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.
Arctic Energy Partners
Administrerende direktør i Offshore Norge Hildegunn T. Blindheim var gla for gode nyheter om elektrifisering som sikrer arbeidsplasser og kutt i utslippene. Her sammen med Nina K. Jonassen etter pressekonferansen i Hammerfest.
Administrerende direktør i Offshore Norge Hildegunn T. Blindheim var gla for gode nyheter om elektrifisering som sikrer arbeidsplasser og kutt i utslippene. Her sammen med Nina K. Jonassen etter pres
Arctic Energy Partners
Direktør Hammerfest Næringsforening Lars Bjørkli
Direktør Hammerfest Næringsforening Lars Bjørkli
Arctic Energy Partners
En gledens dag sa ordfører i Hammerfest kommune Terje Wikstrøm. Her sammen med Nina K. Jonassen før pressekonferansen på Meland.
En gledens dag sa ordfører i Hammerfest kommune Terje Wikstrøm. Her sammen med Nina K. Jonassen før pressekonferansen på Meland.

Relaterte artikler