Sikret kraft til Barents Blue

Statnett har innvilget søknaden til Horisont Energi om kraftforsyning til første fase av Barents Blue.

Illustrasjon av Barents Blue-prosjektet på Markoppneset. 

Dette melder Horisont Energi i en pressemelding.  

Horisont Energi har fått innvilget innvilget 45 MW til første fase av Barents Blue-prosjektet på Markoppneset i Hammerfest kommune.  

- Dette er et viktig steg for videre utvikling og realisering av Barents Blue-prosjektet, sier CEO Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen. Klare rammebetingelser gir oss forutsigbar til å utvikle storskala grønn industri i Nord-Norge, med mål om å levere ren ammoniakk til Europa.  

Nina K. Jonassen og Bjørgulf H. Eidesen fra Barentshavkonferansen i Hammerfest april 2023. Skjermdump: Barentshavkonferansen/ Frikant

Ny grønn energi gir lokale ringvirkninger

Produksjon av hydrogen og ammoniakk vil være et viktig bidrag for å sikre energiforsyningen i den grønne omstillingen av samfunnet. Barents Blue-prosjektet vil gi betydelige ringvirkninger i regionen og for lokal leverandørindustri.  

- Vi er veldig glade for at man nå har fått sikret strømforsyningen til Barents Blue, slik at man får tatt neste steg i prosjektarbeidet, sier Nina K. Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners. Bruk av naturgass for å utvikle ny grønn energi er viktig for å lykkes med omstillingen, og her snakker vi om et prosjekt som planlegger for produksjon av ny energi i stor skala. Det er jo fantastisk at Finnmark kan være med på å forsyne verden med fremtidsrettet grønn energi! Vi er stolte over å ha Horisont Energi som medlem i vårt nettverk. 

Horisont Energi

Stiftet i 2019.

Hovedkontor i Sandnes. 

Horisont Energi er et norsk energiselskap som leverer ren energi og karbontransport og lagringstjenester. Selskapet vil omdanne natur- og fornybare gasser, vann og fornybar energi til kostnadsledende ren ammoniakk og hydrogen og tilby CO2 transport- og lagringstjenester ved hjelp av proprietær teknologi, og bane vei for en lavkarbonøkonomi.

Barents Blue er Europas første produksjonsanlegg for ren ammoniakk i industriell skala. Anlegget planlegges på Markoppneset, Hammerfest kommune, og skal bruke gass fra Hammerfest LNG på Melkøya. 

 

Horisont Energi
Barents Blue planlegges på Markoppneset i Hammerfest kommune.
Barents Blue planlegges på Markoppneset i Hammerfest kommune.
Frikant/ Barenshavkonferansen
Nina K. Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners og Bjørgulf H. Eidesen, CEO Horisont Energi.
Nina K. Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners  og Bjørgulf H. Eidesen, CEO Horisont Energi.