Irpa, Verdande og Andvare gir økte ringvirkninger

Like før sommerferien godkjente myndighetene en rekke planer for utbygging og drift (PUD). Blant de var havbunnsfeltene Irpa og Verdande samt produksjonsbrønnen Andvare i Norskehavet.

Trond Bokn er direktør for prosjektutvikling i Equinor. Her taler han for kolleger. Foto av Ole Jørgen Bratland.Direktør for prosjektutvikling i Equinor Trond Bokn. Foto: Ole Jørgen Bratland/ Equinor.

Dette skriver Equinor i en pressemelding.

 Gassfeltet Irpa skal kobles opp til Aasta Hansteen, mens oljefeltet Verdande og Andvare-brønnen knyttes opp til Norne.

– Vi opplever sterk etterspørsel etter olje og gass fra norsk sokkel i dagens geopolitiske situasjon. Ved å utnytte infrastrukturen til Aasta Hansteen og Norne vil disse utbyggingene hurtig bringe ny produksjon til markedet med lave utbyggingskostnader, samtidig som vi forlenger aktiviteten på vertsplattformene, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Forlenger levetiden til Aasta Hansteen

Gassvolumene i Irpa kan forsyne drøyt 2,3 millioner britiske husstander med gass i sju år. Gassfunnet ligger nær 80 kilometer fra Aasta Hansteen-feltet og utbyggingen vil forlenge levetiden for feltet med sju år, fram til 2039. Det sikrer også de 350 årsverkene (direkte og indirekte) som er knyttet opp til driften av Aasta Hansteen i denne perioden.

Irpa er det andre havbunnsfeltet som knyttes opp til Aasta Hansteen og vil bli det dypeste feltet på norsk sokkel, på hele 1350 meter. Westcon Helgeland skal levere store deler av havbunnsanlegget til Irpa, som underleverandør til TechnipFMC. Momek i Mo i Rana er underleverandør til Aibel, som har ansvaret for å gjøre plattformen klar til å ta imot gass fra Irpa.

Illustrasjon av oljefunnet Verdande. Verande. Illustrasjon: Eqinor

Sikrer 900 årsverk tilknyttet Norne

Verdande er et oljefunn med noe assosiert gass og skal knyttes opp til Norne. Også her blir levetiden forlenget med flere år, noe som bidrar til å sikre de 900 årsverkene (direkte og indirekte) knyttet til drift av Norne-feltet

Nylig tildelte Equinor, på vegne av partnerne, en kontrakt til Aibel der hovedtyngden av arbeidet skal utføres av Aibels V&M-miljø i Harstad, som også vil bruke andre underleverandører i nord. Aibel skal også gjøre tilpasninger på skipet relatert til Andvare, en brønn som skal bores som et sidesteg fra en av de eksisterende brønnrammene på Norne-feltet.

–  For Equinor og partnerne våre er det viktig at aktiviteten vår i nord også gir ringvirkninger her, og prosjektene vil også gi økt og forlenget aktivitet ved logistikkbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund, sier Bokn.

Irpa

Rettighetshavere: Equinor Energy AS (operatør) 51%, Wintershall Dea (19 %), Petoro (20%), A/S Norske Shell (10%)

Irpa, tidligere Asterix, ligger på ca. 1350 meters dyp i Norskehavet, 340 kilometer vest for Bodø.Irpa ble funnet i 2009.

Utvinnbare ressurser er anslått til 20 milliarder standard kubikkmeter gass samt 0,4 standard kubikkmeter kondensater (til sammen ca. 124 millioner fat oljeekvivalenter.

Investeringer: 14,8 milliarder kroner

Planlagt oppstart: Fjerde kvartal 2026

Gassen fases inn i eksisterende infrastruktur over Aasta Hansteen og transporteres via Polarled til Nyhamna prosesseringsanlegg. Derfra fraktes gassen via rørledningssystemet Langeled til kunder i Storbritannia og på kontinentet.

Verdande

Rettighetshavere: Equinor Energy AS (operatør) 59,3 %, Petoro AS 22,4 %, Vår Energi ASA 10,5 %, Aker BP ASA 7,0 %, PGNIG Upstream Norway AS 0,8 %

Verdande består av funnene Cape Vulture og Alve Nordøst og ligger i Norskehavet på 350-380 meters dybde, rundt 300 kilometer sørvest for Bodø. Funnene ble påvist i henholdsvis 2017 og 2020.
Utvinnbare ressurser: 36 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje.

Investeringer ved PUD, 4,7 milliarder kroner (2022)

Planlagt oppstart fjerde kvartal 2025

Fra før er Alve, Marulk, Skuld og Urd koblet opp til Norne-skipet, som startet produksjonen i 1997.

Andvare

Rettighetshavere: Equinor Energy AS (53 %), DNO Norge AS (32 %) og PGNiG Upstream Norway AS (15%)

Utvinnbare ressurser: I underkant av to milliarder kubikkmeter gass.

Planlagt oppstart: 2024

Investeringer: 500 millioner kroner

Equinor
Verdande
Verdande
Ole Jørgen Bratland/ Equinor
Direktør for prosjektutvikling i Equinor Trond Bokn.
Direktør for prosjektutvikling i Equinor Trond Bokn.

Relaterte artikler