Equinor-avtale med store ringvirkninger i nord

Aibel er tildelt en 100-millioners kontrakt på Johan Castberg. Arbeidet skal utføres fra Aibels kontor i Harstad og vil medføre en rekke ringvirkninger i Nord-Norge. Dette er gode nyheter sier Kjell Giæver.

Vegard Amdal Stensen (Equinor), Jan-Eirik Karlsen (Aibel), Kristoffer Svendsen (Aibel), Silje Gry Hanssen (Equinor) og Knut Vidar Larssen (Equinor)  samlet på Aibel-kontoret i Harstad for kake og feiring av den nye avtalen.Vegard Amdal Stensen (Equinor), Jan-Eirik Karlsen (Aibel), Kristoffer Svendsen (Aibel), Silje Gry Hanssen (Equinor) og Knut Vidar Larssen (Equinor) samlet på Aibel-kontoret i Harstad for kake og feiring av den nye avtalen.

Pressemelding fra Aibel og Equinor

Aibel er av Equinor tildelt VEM-avtalen (Vedlikehold, Erstatning og Modifikasjoner) for Johan Castberg.  Avtalen for Johan Castberg-feltet er en tilleggsavtale til Aibel og Equinors eksisterende rammeavtale for flere felter på norsk sokkel, bl.a. Norne og Aasta Hansteen. Avtalen gjelder fra 1. juni 2023 og ut rammekontraktens levetid til februar 2026. Aibel anslår at avtalen har en årlig verdi på rundt 100 millioner kroner. 

Prosjektledelse, ingeniørtjenester og relevante støttefunksjoner vil være plassert ved Aibels Harstad-kontor, som også skal dekke behovet for Norne og Aasta Hansteen. Derfor forventes avtalen å medføre økt bemanning og betydelig styrking av organisasjonen lokalt.

- Avtalen er en blåstempling og videreføring av den gode jobben vi gjennom flere år har gjennomført i tett samarbeid med Equinor i Nord-Norge, forteller VP M&M FA i Aibel, John Inge Førland.  Samtidig danner avtalen et solid grunnlag for vår totalsatsing i nord og vekstambisjonene for organisasjonene våre i både Harstad og Hammerfest. Her ønsker vi i løpet av få år å mer enn doble antall ansatte til rundt 250 personer.

Johan Castberg

Johan Castberg-feltet ligger om lag 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet. 

Planlagt oppstart er Q4 2024 hvoretter feltet vil produsere i 30 år. 

Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende havbunnsutbygging.

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Skal skape ringvirkninger i hele Nord-Norge

Avtalen inkluderer også en rekke øvrige tiltak for å skape ringvirkninger i hele Nord-Norge. For eksempel skal Aibel aktivt rekruttere sin offshore-bemanning for Norne, Aasta Hansteen og Johan Castberg med personell bosatt i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg skal Aibel finne leveranseområder for å levere fra Nord-Norge til andre landsdeler, øke bruken av nordnorske underleverandører, og jobbe aktivt med kompetanseutvikling i hele regionen i samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner, herunder Fagskolen i Nord og UiT Norges arktiske universitet. 

Øverste leder i anskaffelser Equinor, Mette Ottøy og CEO i Aibel, Mads Andersen signerte tilleggsavtalen i Stavanger i dag. Foto: EquinorØverste leder i anskaffelser Equinor, Mette Ottøy og CEO i Aibel, Mads Andersen signerte tilleggsavtalen i Stavanger. Foto: Equinor

Tildelingen av Johan Castberg-avtalen kommer også etter at Aibel og Equinor i mai 2022 inngikk en 10-årig strategisk samarbeidsavtale med en felles ambisjon om å gjøre aktivitetene i Nord-Norge mer robuste i et langsiktig perspektiv.

Gode nyheter for ringvirkninger i nord

En fornøyd direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver.

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver sier dette er gode nyheter for ringvirkninger i Nord-Norge, og er fornøyd med at avtalen også inkluderer tiltak som inkluderer flere nordnorske leverandører. 

- Vi gratulerer Aibel med en ny viktig kontrakt! Vi i Arctic Energy Partners er fornøyd med at den nye avtalen også inkluderer samarbeid og kompetanseutvikling i Nord-Norge med fagskolen og universitetet. 

Aibel

Aibel bygger og vedlikeholder kritisk infrastruktur for energisektoren og er et av de største leverandørselskapene i Norge. 

De siste fem årene har selskapet levert produkter og tjenester for over 50 milliarder kroner til norsk sokkel og er også den største leverandøren av løsninger innen elektrifisering av offshore installasjoner og landanlegg. 

Aibel har for tiden seks leveranser til havvindparker i Tyskland og England med en samlet kontraktsverdi på over 15 milliarder kroner, og er den største leverandøren i Norge av infrastruktur til havvindindustri. 

Over 4.700 ansatte jobber ved selskapets kontorer i Norge, Thailand og Singapore og selskapet eier to moderne offshore verft i Haugesund, Norge, og i Laem Chabang, Thailand, med betydelig kapasitet for prefabrikasjon og bygging. 

Equinor
Vegard Amdal Stensen (Equinor), Jan-Eirik Karlsen (Aibel), Kristoffer Svendsen (Aibel), Silje Gry Hanssen (Equinor) og Knut Vidar Larssen (Equinor) samlet på Aibel-kontoret i Harstad for kake og feiring av den nye avtalen.
Vegard Amdal Stensen (Equinor), Jan-Eirik Karlsen (Aibel), Kristoffer Svendsen (Aibel), Silje Gry Ha
Equinor
Øverste leder i anskaffelser Equinor, Mette Ottøy og CEO i Aibel, Mads Andersen signerte tilleggsavtalen i Stavanger.
Øverste leder i anskaffelser Equinor, Mette Ottøy og CEO i Aibel, Mads Andersen signerte tilleggsavtalen i Stavanger.
Marthe Nyvoll
Direktør Arctic Energy Partners Kjell Giæver.
Direktør Arctic Energy Partners Kjell Giæver.

Relaterte artikler