LNG-dager vekker internasjonal oppmerksomhet 

Det startet med en lokal øvelse i 2011. Nå tiltrekker LNG-dagene seg deltakere fra både inn- og utland, og konseptet er etterspurt i England. 

Frank Tony Arnesen og Ragnar Amundsen får skryt for konseptet LNG-dager. Nå søker de også ny kollega. 

LNG-dager er et samarbeid mellom Barents Naturgass og Hammerfest brann og redning, og startet som en øvelse mellom de to samarbeidspartnerne. Barents Naturgass selger LNG fra Hammerfest LNG på Melkøya, og beredskapsarbeid og øvelser er en viktig del av aktiviteten deres.

- Det startet med en øvelse sammen med det lokale brannvesenet, forteller Frank Tony Arnesen, director of operations Barents Naturgass. Utgangspunktet var å la brannvesenet øve på å reelt slukke og behandle LNG, og lære seg å se hvordan stoffet oppfører seg ved for eksempel en gasslekkasje. Så har konseptet utviklet seg, og det har blitt en veldig stor interesse rundt det.

LNG – liquefied natural gas

LNG er naturgass som er gjort flytende ved hjelp av nedkjøling.  

LBG – liquefield biogas

LBG er flytende biogass. Naturgass som kommer fra gjødsel, matavfall eller annet organisk materiale.

Har turnert i hele Nord-Norge

Siden oppstarten i 2011 har LNG-dager vært arrangert hvert år i starten av mai. Årets LNG-dager samlet 40 deltakere fra syv forskjellige aktører i Hammerfest 2. - 4. mai. Arrangøren har også reist rundt i hele Nord-Norge med konseptet.  

- Alle kommunene vi operer i har fått tilbud om dette kurset til sine brannvesen, sier Arnesen.  

Samlingen bruker å være tre – fire dager, og er delt opp i en teoridel og en praktisk del.  

- På teoribiten snakker litt om Barents Naturgass, og om naturgass, biogass, LNG, LBG, forteller Arnesen. Vi snakker litt om farene og risikoene ved dette, og hvordan vi jobber med å unngå disse risikoene.  

Under den praktiske delen av LNG-dager øves det med blant annet å sette fyr på LNGen.

Under den praktiske biten tas LNG ut av tankbilen. Årets praktiske øvelse foregikk på ASCO-basen i Leirvika i Hammerfest.

- Vi bruker å kjøre to øvelser, fortsetter Arnesen. Første øvelse er et slangebruddsscenario. Under den andre øvelsen tapper vi omtrent 1000 liter LNG i karr, og tenner fyr på det. Så får brannkorpsene teste slukkeøvelser med vann, pulver eller skum. Den siste dagen i år kjørte vi øgså en øvelse med brannteppe.

Eksporterer nordnorsk kunnskap

Det er stor interesse for konseptet, og arrangørene får mange gode tilbakemeldinger fra store aktører. I år deltok blant annet Brann- og redningsetaten til Oslo kommune med flere deltakere, samt det britiske transportselskapet AD Fuels.  

- Det har spredt seg i bransjen at vi har dette tilbudet, og vi får veldige gode tilbakemeldinger, sier Arnesen. Det er jo årsaken til at for eksempel Oslo brann og redning kommer.  

Konseptet som har blitt utviklet lokalt i Hammerfest, og vært avholdt flere steder i Nord-Norge, har nå vokst seg til å bli internasjonalt.  

- Deltakerne fra England har allerede spurt om vi er villig til å tilby dette til dem lokalt i England, forteller Arnesen. Det skal vi få til.

Får ros av brannsjefen

Brannsjef i Hammerfest kommune Arne Myrseth er svært fornøyd med samarbeidet med Barents Naturgass.

- Det er et fantastisk konsept vi har fått til! Dette er et unikt samarbeid mellom offentlige myndigheter og et privat selskap.

For Hammerfest brann og redning har øvelsene med LNG vært viktig ettersom de ikke lærer om dette på brannskolen.  

- Da vi startet hadde vi ingen kompetanse på feltet, men gjennom disse øvelsene har vi blitt trygge på dette, på prosessen, hva som faktisk skjer ved en eventuell hendelse og hvordan vi skal håndtere det.

Myrseth roser Barents Naturgass for å ta ansvaret for opplæring og sikkerhet, ikke bare i Hammerfest, men i hele Nord-Norge.  

- De har tatt samfunnsvar og er et forbilde. Folk sperrer opp øynene over hvor godt samarbeid vi har. All kudos til Barents Naturgass.  

Voldsom vekst

Det skjer mye i Barents Naturgass for tiden, og selskapet lyser nå ut ledige stillinger. I mai 2022 kjørte det 7 – 8 trailere med LNG. I år har dette antallet over doblet seg med 18 trailere! Frank Tony Arnesen forteller at dette er resultatet av et langsiktig og målrettet markedsarbeid.  

- Vi har vokst voldsomt det siste året, og det har vært fryktelig mye å gjøre, sier han. Vi er rett og slett nødt til å ha flere folk, og skal i alle fall ansatte en driftstekniker.

På kontoret i Hammerfest er de fem ansatte, og de har også en ansatt i Harstad. I tillegg ha de 35 sjåfører som kjører for seg. Bilene fra Hammerfest kjører til hele Finland, Sverige helt ned til Boden og Luleå, og i Norge kjører de fast helt ned til Averøy utenfor Kristiansand med kunder langs hele veien.  

- Vi har god erfaring med desentralisert organisering i Hammerfest og Harstad, men vi ønsker jo å bygge opp et miljø i Hammerfest, sier Arnesen og oppfordrer alle til å søke. Dette er ikke en jobb med ett formalisert utdanningsløp, men det passer for deg som har fagbrev som elektriker, automatiker, sveiser, rørlegger, eller snekker for den saks skyld.

Barents Naturgass 

Barents NaturGass AS ble etablert 31. mars 2005.
Eier: Broadview Energy Solutions (BES) 100 % 
Hovedkontor: Rotterdam, Nederland  
Barents NaturGass AS er et skandinavisk gasselskap som selger og distribuerer naturgass/biogass. Aktuelle bruksområder er industri, skip, biler og busser, fjernvarme og boligområder.   
Selskapet ble stiftet i 2005, og bygget Nord-Norges første LNG-terminal som ble driftssatt i 2006.   

Kristiane M. Krystad
Frank Tony Arnesen og Ragnar Amundsen har mye å gjøre og søker ny kollega til Barents Naturgass.
Frank Tony Arnesen og Ragnar Amundsen har mye å gjøre og søker ny kollega til Barents Naturgass.
Barents Naturgass
Under den praktiske delen av LNG-dager øves det med blant annet å sette fyr på LNGen.
Under den praktiske delen av LNG-dager øves det med blant annet å sette fyr på LNGen.
Barents Naturgass
Under den praktiske delen av LNG-dager øves det med blant annet å sette fyr på LNGen.
Under den praktiske delen av LNG-dager øves det med blant annet å sette fyr på LNGen.
Privat
Brannsjef i Hammerfest Arne Myseth roser Barents Naturgass for innsatsen som legges i LNG-dager.
Brannsjef i Hammerfest Arne Myseth roser Barents Naturgass for innsatsen som legges i LNG-dager.

Relaterte artikler