Scale Protection utvider med nytt selskap

For å bedre skille tjenestene fra scale, og gjøre tilbudet av inflow tracer mer oversiktlig for kundene, har den Harstad-baserte bedriften besluttet at reservoarovervåkingen skal skilles ut i et nytt selskap, Completion Tracer.

Ole Magnar Drønen, adm dir i Scale Procetion og det nye søsterselskapet Completion Tracer.

Dette melder selskapet i en pressemelding.

Scale Protection har siden 2015 levert en tjeneste som overvåker mengde og type avleiringer i brønner og prosessanlegg, hvor godt den preventive kjemiske behandlingen virker, og om man kan optimalisere kjemikaliebruken. Selskapet har også utviklet en egen portefølje av produkter for reservoarovervåking ved bruk av inflow tracere som en ny utfordrer i markedet.

Inflow tracere er plaststaver som inneholder sporstoff som frigis enten i olje eller vann og installeres i brønnkompletteringen. Ved å analysere vann- og oljeprøver fra produksjonen, kan man finne igjen disse sporstoffene og identifisere hvilke reservoarsoner i brønnen som produserer olje og vann. Man kan også estimere hver reservoarsone sitt bidrag til den totale produksjonsraten.

Logoen til det nye selskapet Completion Tracer.

Selskapet ble i desember 2022 tildelt sin første inflow tracer kontrakt av Equinor som skal leveres til
sommeren. I tillegg har selskapets inflow tracere blitt installert i oljebrønner i Canada og Norge for andre kunder. For å bedre skille tjenestene fra scale, og gjøre tilbudet av inflow tracer mer oversiktlig for kundene, har Scale Protection besluttet at reservoarovervåkingen skal skilles ut i et nytt selskap, Completion Tracer, fra og med 2. mai 2023.

- Vi ser frem til å spisse begge selskapenes tilbud og kommunikasjon inn mot sine respektive
fagkretser hos oljeselskapene, sier Ole Magnar Drønen, administrerende direktør i Completion
Tracer og Scale Protection. Markedet for inflow tracere har lenge vært et marked med få aktører,
og vi ser at det er stor interesse i markedet for en ny leverandør innen reservoarmonitorering.
Vi tror markedet vil sette pris på den økte konkurransen innen dette segmentet som vil komme av
Completion Tracers etablering.

Har fått globalt fotfeste

De siste årene har tjenesten som selskapet driver fra laboratoriet i Harstad fått fotfeste hos oljeselskaper i Storbritannia, USA, Midtøsten og Angola, i tillegg til det meste av norsk sokkel. De konkurrerer med laboratorier i Storbritannia og USA, men leverer en mer avansert tjeneste med raskere leveranse også til disse markedene fra Harstad.

- Med den in-house kompetansen som Completion Tracer har innen reservoar, produksjon, kjemi og
brønn, samt de nye produktene som er utviklet - spesielt en ny og mer robust måte å måle
sonebidrag fra hele reservoarseksjonen - er jeg helt sikker på at vi blir godt mottatt av markedet og, kommer til å få suksess mot både eksisterende og nye markeder, sier Torger Skillingstad, styreleder i Completion Tracer og Scale Protection.

Scale Protection

Scale Protection AS er et norsk oljeserviceselskap som leverer produksjonsoptimalisering gjennom
kostnadseffektiv monitorering av avleiringer og produsert vann.

Datterselskap av Arctic Well Invest AS og søsterselskap av Completion
Tracer AS.

Hovedproduktet har inntil nå vært å monitorere og håndtere avleiringer, såkalt scale.

Tjenestene er brukt av kunder i Norge, Storbritannia, USA, Canada, Angola, Qatar og Oman.

 

Completion Tracer AS 

Norsk oljeserviceselskap som leverer sporstoff, såkalte «reservoir inflow tracers» for overvåking av hvilke deler av brønnen som produserer olje, og hvilke som produserervann.

Datterselskap av Arctic Well Invest AS og søsterselskap av Scale Protection AS

Completion Tracer samarbeider med Core Laboratories om markedsføring og distribusjon i
Nord-Amerika.

Completion Tracer
Ole Magnar Drønen, adm dir i Scale Procetion og det nye søsterselskapet Completion Tracer.
Ole Magnar Drønen, adm dir i Scale Procetion og det nye søsterselskapet Completion Tracer.
Completion Tracer
Torger Skillingstad, styreleder
Torger Skillingstad, styreleder
Logoen til det nye selskapet Completion Tracer.
Logoen til det nye selskapet Completion Tracer.