Horisont Energi med krafttak i Nord-Norge

På Barentshavkonferansens siste dag lanserte Horisont Energi muligheten for at ammoniakkanlegget kan utvikles til også̊ å produsere blå kraft basert på̊ gass, til det sentrale strømnettet, via den nye 420 kV-linjen som planlegges i området.

Horisont Energi har store planer i Finnmark.

Blå kraft fra gass i Barentshavet

Formålet er å bruke gass til produksjon av kraft som kan bidra til å forsyne Nord-Norge med ren kraft skriver Horisont Energi i en pressemelding. Kraften vil kunne være tilgjengelig før 2030. Det er snakk om opp mot flere hundre megawatt i leveranse av stabil balansekraft med høy miljø- og klimastandard.

- Gjennom produksjon av blå kraft kan vi styrke tilgangen til kraft i Finnmark basert på eksisterende gass i Barentshavet, sier Tom Eirik Jakobsen, manager Horisont Energi Hammerfest. Synergier mellom blå ammoniakk og kraft kan gi stordriftsfordeler for Barents Blue-prosjektet og en bedre utnyttelse av CO2-lageret Polaris.

Bilde: Tom Eirik Jakobsen (til høyre) snakket om mulighetene for å utnytte Barents Blue til kraftproduksjon under Barentshavkonferansen. Her fra et tidligere møte i Energiforum Hammerfest sammen med Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening.

Samarbeid med Lucerna og Statnett

Horisont Energi har samarbeidet tett med nettselskapet Lucerna og Statnett for å sikre 
tilstrekkelig strømforsyning til Barents Blue-prosjektets første trinn, og forventer en avklaring på den oppdaterte søknaden før sommeren. Dersom produksjon av kraft i eget anlegg realiseres, vil det redusere selskapets fremtidige kraftbehov fra nettet ved mulige framtidige utvidelser av Barents Blue prosjektet.

Ringvirkninger fra ny grønn industri 

I samarbeid med Multiconsult gjennomførte Horisont Energi i 2022 en delutredning av samfunnsmessige forhold som viser til positive ringvirkninger for Barents Blue-prosjektet både i Nord-Norge, nasjonalt og internasjonalt. Det etableres en ny grønn industri i Nord-Norge som skaper flere hundre nye arbeidsplasser, samtidig som Norge og Europa forsynes med ren energi som er 
nødvendig for å nå klimamålene.

Horisont Energi inngikk i februar en samarbeidsavtale med den spanske ammoniakkspesialisten Fertiberia for å utvikle Barents Blue til Europas største produksjonsanlegg for ren ammoniakk. Målsetningen er å inngå et fullt partnerskap for gjennomføring av Barents Blue-prosjektet i løpet av sommeren.

Møter krav i EU-taksonomien

Barents Blue-prosjektet møter kravene i EU-taksonomien til produksjon av hydrogen og ammoniakk. I tillegg er prosjektet en del av IPCEI Hydrogen-prosjektet Hy2Use, og vil dermed kunne være en del av hydrogenverdikjeden i EU. Prosjektet er gjennom dette tildelt 482 millioner kroner i støtte fra Enova.

Horisont Energi

Stiftet i 2019.

Hovedkontor i Sandnes.

Horisont Energi er et norsk energiselskap som leverer ren energi og karbontransport og lagringstjenester. Selskapet vil omdanne natur- og fornybare gasser, vann og fornybar energi til kostnadsledende ren ammoniakk og hydrogen og tilby CO2 transport- og lagringstjenester ved hjelp av proprietær teknologi, og bane vei for en lavkarbonøkonomi. 

Barents Blue er Europas første produksjonsanlegg for ren ammoniakk i industriell skala. Anlegget planlegges på Markoppneset, Hammerfest kommune, og skal bruke gass fra Hammerfest LNG på Melkøya.

Polaris er C02 lager for Barents Blue, og er tildelt lisens til å lagre C02 i Barentshavet.

Horisont Energi
Barents Blue planlegges på Markoppneset i Hammerfest kommune.
Barents Blue planlegges på Markoppneset i Hammerfest kommune.

Les mer om Barentshavkonferansen