Geir Seljeseth er ny styreleder

På årsmøtet til Arctic Energy Partners torsdag 30. mars ble Geir Seljeseth fra LO valgt til ny styreleder. Inn i styret kommer også nye styremedlemmer Signe Kilskar fra KPB og Kristine R. Nordbakk fra Aibel. 

Administrasjonen i Arctic Energy Partners. Fra venstre: Kristiane M. Krystad, Kjell Giæver, Nina K. Jonassen og Geir Roar Nesbø.

Årsmøtet ble avholdt på Arktisk Kultursenter i Hammerfest og på teams. Det var første årsmøte etter 25-års jubileum og navneskifte i 2022. Direktør Kjell Giæver og prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Arctic Energy Partners innledet møtet med å fortelle om omstillingen som nettverket har vært igjennom det siste året. Det har vært satset stort med ny ansatt kommunikasjonsleder, nye prosjekter innen grønn omstilling og havvind.

Direktør Kjell Giæver og prosjektdirektør Nina K. Jonassen under årsmøtet.

- Det har vært et spennende år med mange gode investeringer for nettverket med ny profil, ny ansatt og gjennom Energi i Nord-klyngen, sa Giæver. Vi har satt mulighetene innen energibransjen i Nord-Norge på kartet både nasjonalt og internasjonalt. 

Unge nye styremedlemmer

Ny nærings- og miljøsjef i Hammerfest kommune Per Harald Aronsen innledet på møtes faglige del. Lokasjonsleder i Aibel Hammerfest Kristine Remme Nordbakk fortalte sammen med strukturingeniør Kaja Nesbø om deres satsning i Nord-Norge. De har jobbet godt med rekruttering og har et ungt arbeidsmiljø på kontoret i Hammerfest med ingeniører fra hele verden. Nordbakk ble også valgt inn som nytt styremedlem i Arctic Energy Partners.

Lokasjonsleder i Aibel Kristine R. Nordbakk og ingeniør Kaja Nesbø.

Jeanette Moland, Pro Barents, Jan Gabor, Mo Industripark, og Geir Otto Samuelsen, Multiconsult, fortsetter i styret i sine verv. Geir Seljeseth har vært styremedlem det siste året, men rykker nå opp som ny styreleder. Seljeseth er i Industri Energi i LO og er godt kjent i bransjen. 

Geir Seljeseth. Foto: privat

- Det er en stor glede å få lov til å forvalte ledervervet i styret for den viktigste muskelen nordnorsk næringsliv har i jobben med å utvikle energibransjen, sier Seljeseth. Sammen med et utrolig kompetent styre og en flott administrasjon er det et privilegium å ta fatt på jobben med å bidra til å skape mer aktivitet i nord.

Med seg på laget har han også fått med Signe Kilskar fra KPB som ferskt styremedlem. Kilskar har blant annet ledet arbeidet med Levert-rapporten som legges fram hvert år. 

Signe Kilskar. Foto: KPB

- Jeg ser veldig frem til å gå inn i styret til Arctic Energy Partners, og setter stor pris på å få denne tilliten, sier Kilskar. Det er spennende og inspirerende å få lov til å være med på å bidra til den fremtidige energi- og industriutviklingen i Nord-Norge. Gjennom stillingen min i KPB følger jeg både energisektoren og nordnorsk leverandørindustri tett, og gleder meg til å samarbeide med resten av styret og medlemsbedriftene for å sørge for at Nord-Norge tar sin posisjon i energiomstillingen vi står ovenfor.

Årsmøtet ble avholdt på Galleri Filéen på Arktisk Kultursenter og på teams.

Direktør Kjell Giæver ser fram til å samarbeide med det nye styret.

- Vi har virkelig fått inn en god ressurs med Geir Seljeseth som ny styreleder. LO er en viktig samarbeidspartner for vårt nettverk med fokus på rekruttering og arbeidsplasser i Nord-Norge, sier Giæver. Samtidig er vi veldig fornøyde med å få inn noen nye kandidater gjennom Kilskar og Nordbakk. De er fremtidens energiledere i nord. 

 

Privat
Geir Seljeseth er ny styreleder i Arctic Energy Partners.
Geir Seljeseth er ny styreleder i Arctic Energy Partners.
Administrasjonen i Arctic Energy Partners. Fra venstre: Kristiane M. Krystad, Kjell Giæver, Nina K. Jonassen og Geir Roar Nesbø.
Administrasjonen i Arctic Energy Partners. Fra venstre: Kristiane M. Krystad, Kjell Giæver, Nina K. Jonassen og Geir Roar Nesbø.
Kristiane M. Krystad
Direktør Kjell Giæver og prosjektdirektør Nina K. Jonassen under årsmøtet.
Direktør Kjell Giæver og prosjektdirektør Nina K. Jonassen under årsmøtet.
Kristiane M. Krystad
Lokasjonsleder i Aibel Kristine R. Nordbakk og ingeniør Kaja Nesbø.
Lokasjonsleder i Aibel Kristine R. Nordbakk og ingeniør Kaja Nesbø.
KPB
Signe Kilskar
Signe Kilskar
Kristiane M. Krystad
Årsmøtet ble avholdt i Galleri Filéen på Arktisk Kultursenter og på teams.
Årsmøtet ble avholdt i Galleri Filéen på Arktisk Kultursenter og på teams.