Ingeniørstudentene ser igjen mot oljebransjen

Halvparten av teknologistudentene kan tenke seg å jobbe innen petroleumssektoren

Rekruttering

Ikke nok med det. Studentene plasserer også bransjen på fjerdeplass når de blir bedt om å rangere hvilke bransjer som vil være vesentlig for Norge i 2030. Det viser Karrierebarometeret 2018, en årlig studentundersøkelse som kartlegger hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og egen jobbfremtid.
Undersøkelsen har vært gjennomført siden 2013, og måler attraktiviteten og kjennskapen til Norges sentrale arbeidsgivere på en svært direkte måte.
Dette skjer samtidig som oljebransjen signaliserer at de mangler arbeidskraft, og Nav i likhet med i glansårene før 2014, nå ser mot utlandet for å fylle viktige stillinger.


─ Dette handler nok både om profileringsarbeidet bransjen som helhet og den enkelte bedrift har stått for, samtidig som det generelt er oppgangstider i bransjen, sier prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen, og legger til at det er svært positivt at dette synliggjøres gjennom Karrierebarometert.  

Sett over tid har teknologistudentene vist stor interesse for oljebransen, men i årene etter krisen i 2014 var det en svært tydelig nedgang. At studentene igjen fatter interesse for en spennende næring med stort vekstpotensial i nord, er gledelig.

Aker BP er med på listen for teknologistudentene for første gang, og går rett inn på 7.plass. Andre aktører innen oljebransjen som klatrer er Aker Solutions, Lundin, ConocoPhilips, Subsea7, Technip, Aibel og Baker Hughes.