Suksesshistorien Maritim Sveiseservice

Er det en ting vi liker i Nord-Norge så er det suksesshistoriene til de små og mellomstore bedriftene. I Tromsø finner vi Maritim Sveiseservice som gjennom sitt arbeid med bærekraft har lykkes med å bli sertifisert som direkteleverandør til Equinor.

Maritim Sveiseservice er lokalisert i Breivika havn i Tromsø. Foto: Maritim Sveiseservice

Maritim Sveiseservice ble grunnlagt i 1981 og har i dag 32 ansatte. De driver med sveisning, mekanikk, hydraulikk, rør og prosjektledelse, innen maritimt, havbruk, energi og bygg- og anlegg. De leverer til hele Nord-Norge, og har en god del leveranser til Svalbard. De største markedene er innen det maritime og havbruk. Tidligere var også russertrålere et stort marked.

Om Maritim Sveiseservice AS

Er i lag med Maritim Sveiseservice Eiendom AS eid 100% av Maritim Sveiseservice Holding AS.  Selskapet ble grunnlagt i 1981, og fisjonert ut til nåværende struktur i 2016.

Har 30 ansatte og 2 lærlinger.

Samarbeider med internasjonale partnere som:

 • Steeldone Group, Oulu, Finland (tunge stålkonstruksjoner)
 • Serimax LTD, Inverness, Scotland, (full service welding company)

Sertifisert av Equinor

Under kick-off for LINNGE i Tromsø i januar fotalte daglig leder Roar Karlsen at Maritim Sveiseservice har blitt sertifisert som direkte leverandør til Equinor. Dette er resultatet av en langsiktig strategi og et godt stykke arbeid som ble påbegynt tilbake i 2009. 

Daglig leder i Maritim Sveiseservice Roar Karlsen på kick-off i Tromsø. Foto: Kristiane M. Krystad

- Dette er en milepæl i vår historie, sier Karlsen. Vi begynte å jobbe med hvordan vi kunne bli direkte leverandør, og foretok analyser for hvor vi var, og hva det ville kreve av oss. Vi har hatt flere runder med våre prosedyreverk og prosesser, og dialog med Equinor underveis.  

Tilbake i 2009 var Equinor enda Statoil, og Maritim Sveiseservice ble en del av LUNN-programmet deres. De deltok også i forløperen til LUNN, som var et program gjennom selskapet Det Norske.

- Tanken var at skal vi henge med i svingene og være med i fremtiden er vi nødt til å sikre oss kvalitetssikring, forteller Karlsen.  

Fokuset på bærekraft har lønnet seg for bedriften. Foto: Maritim Sveiseservice.

For Maritim Sveiseservice har sertifiseringene vært en god investering.  

- Plattformen med sertifiseringer har skaffet oss masse jobb. Mange kunder vi har i dag ville vi ikke hatt uten de kvalitetssystemene. Vi forsto tidlig at skal vi bli en seriøs aktør må dette på plass, vi må bli revidert av akkrediterte selskap, og vi skulle bruke penger på dette.  

Foregangsbedrift i den grønne omstillingen

For å komme dit de er i dag har de brukt mye ressurser gjennom flere interne prosjekter. I dag har de 1,6 dedikert stilling til å jobbe med HMS og bærekraft. De har nylig gjennomgått en revisjon med DNV som resulterte i null avvik.

- Dette er vi stolte over! Vi fikk kun punkter om forbedringspotensialet, sier Karlsen. 

Maritim Sveiseservice leverer varer og tjenester til hele Nord-Norge. Foto: Maritim Sveiseservice

Maritim Sveiseservice har blitt en viktig foregangsbedrift for grønn leverandørindustri i Nord-Norge, og er derfor en viktig aktør med i LINNGE-prosjektet til Arctic Energy Partners.  

- LINNGE er et viktig prosjekt fordi vi samhandler med masse andre folk som vi ellers ikke ville samhandlet mer. 99% av det du gjør i livet er sammen med andre folk, sier Karlsen. Slike prosjekter og møteplasser er utrolig viktig for å forstå hva andre gjør i det grønne skiftet. Det kom opp mye bra på kick-offen som jeg synes var veldig interessant. 

Utfordrende med bærekraftsterminologien

Kvalitets- og HMS-koordinator Reidun Sundsvoll har det daglige ansvaret for HMS- og bærekraftsarbeidet i bedriften. Hun forteller at uforståelige ord og uttrykk har gjort at det har vært krevende å få med de ansatte.  

- Ord som taksonomi og bærekraft er fremmed for folk. Alle leser og hører om det, men forstår ikke helt hva som foregår. De ansatte hos oss driver med sveising og skruing. Taksonomi og bærekraft interesserer ikke. Så for at dette skulle bli forståelig måtte vi dra det ned.

Reidun Sundsvoll er koordinator for KS og HMS og leder bærekraftsarbeidet i bedriften. Foto: Maritim Sveiseservice

Sundsvoll skjønte tidlig at hun måtte kutte ut bruk av vanskelige ord og uttrykk, og heller dra det ned på et nivå som var relevant for det de ansatte jobber med hver dag.  

- 14000-sertifisert var utgangspunktet vårt. Vi begynte med bærekraftsmålene, men jeg lot være å bruke alle forklaringene.  

Engasjerte ansatte

Ved hjelp av systemet Landax som bedriften allerede brukte satte Reidun seg ned med bedriftens ansatte og fant ut hva de ville jobbe med fram mot 2024.  

- Så begynte vi å fylle ut skjemaet, som bærekraftsmål nr. 13 stoppe klimaendringene. Hva kan vi gjøre for dette på et helt grunnleggende nivå? Jo vi kan kjøpe elbiler og sortere søppel. Dette er en begynnelse for å få de ansatte til å forstå at vi kan faktisk gjøre noe, og vi kan bidra. 

Da ledelsen fortalte at neste bil i bedriften skulle være el-bil ble kom det mange protester fra de ansatte. I dag er denne den mest brukte bilen. Målet er at halvparten av bilparken skal være fossilfri innen 2026.

Bilparken består av 15 biler, og innen 2026 skal halvparten skal være fossilfri. Foto: Maritim Sveiseservice

Etter hvert har de ansatte kommet mer og mer med egne ideer og initiativ. Maritim Sveiseservice har i flere år delt ut mat på Mathuset i Tromsø, og en av de ansatte kom med ideen at dette samsvarer jo med bærekraftsmål nr. 2 utrydde sult.  

- Han tenkte at dette ga betydning lokalt også, forteller Sundsvoll. 

Bruker avvikssystemet i bærekraftsarbeidet

For å ha fokus på bærekraftsarbeidet og følge det opp har de infomøter med de ansatte på jevnlig bases hele året. På møtene tas alle avvik opp, og er det miljøavvik ser de på hvordan de kan linke det opp mot bærekraftsmålene.

- Vi snakker om dette rundt lunsjbordet, og det er lav terskel for at de ansatte kan sette seg ned å prate med meg eller Roar. Det ufarliggjør temaet, og gjør at det fungerer.  

Ledelsen har jobbet godt med å forankre bærekraftsarbeidet hos alle de ansatte. Foto: Maritim Sveiseservice

For å få systemet til å virke har administrasjonen stort fokus på å oppfordre de ansatte til å legge inn avvik. Dette for å linke det praktiske arbeidet med systemet. Dette har blant annet resultert i noen uvanlige avviksmeldinger.

- Vi har fått inn mange rare avvik og forbedringspotensiale, ler Sundsvoll. For eksempel om at vi mangler vaffeljern. Men i tillegg til at vi får inn litt humor i arbeidshverdagen gjør dette at de ansatte blir kjent med systemet og ikke synes det er skummelt å bruke det. 

Ledelsen må være investert i bærekraftsarbeidet

Sundsvoll har bakgrunn som kvalitetsleder på fartøy, og er utdannet navigatør og kaptein. Hun har forståelse for at bærekraftsarbeid, taksonomi og sertifiseringer kan virke overveldende for folk og bedrifter.  

- Det er så stort, men hvis man bryter ned regelverk osv så er det bare ord. Man må lese og prate med folk med erfaring. En av våre kunder etterspurte et klimaregnskap fra oss. Det var første gang vi satte opp dette, og da jeg skulle innhente klimatall fra leverandørene våre fikk jeg en del “hæ?” til svar. Vi visste jo ikke helt hva vi skulle spørre om, og fikk ikke innhentet klimatall fra alle leverandørene. Men man må bare prøve.  

En faktor hun mener er soleklar for suksess er forankring i ledelsen.

- Daglig leder må prioritere dette arbeidet! Hvis ikke så skjer det ikke noe.  

Hun håper at flere leverandører hiver seg med i bærekraftsarbeidet, og oppfordringen er klar.

- Det er en fordel hvis vi alle blir gode. Vi klarer oss ikke alene som bedrift. La nå ikke resten av landet og Europa gå ifra oss. Vi skal ikke stå tilbake. Hvorfor ikke bare hoppe i det og vise at vi får det til vi og. Hvis alle vi små får det til – da har vi gjort noe stor!

Hør fra Roar og Reidun på LINNGE-webinar

Du får høre fra Maritim Sveiseservice på LINNGE-webinaret tirsdag 28. mars kl. 13. Det blir også mulighet å stille spørsmål. Mer info om påmelding.

HMS, miljø og kvalitet hos Maritim Sveiseservice AS

Sertifiseringer og godkjenninger

 • NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet)
 • NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø)
 • NS-EN ISO 3834-2 (Kvalitetskrav ved sveising)
 • NS-EN 1090-1/2/3 (CE-merking av stål og aluminium til bygg og anlegg, opp til EXC3)
 • WA-S-006: 2020 Norsok (HMS)
 • Sentral godkjenning nivå 2 (Ansvarsrett)
 • Godkjent verksted  (Sjøfartsdirektoratet)

Kvalitetsnivåer
Vårt kvalitetssystem er inndelt i 3 nivåer med tanke på dokumentasjonskrav:

 1. Dokumentasjon av alle interne prosesser, bruk av sertifisert personell, kvalitetskontroll (ikke destruktiv testing), materialsertifikater og godkjente arbeidsprosedyrer, sjekklister og rapporter.
 2. Minimums dokumentasjon, evt. materialsertifikat og sertifisert personell, etter forespørsel fra kunde.
 3. Ingen dokumentasjon, egnet personell, standard materialer.


Miljøpolitikk

 • Vi skal være en miljøbevisst bedrift, som ivaretar og forebygger forurensning av det ytre miljø på en best mulig måte.
 • Alle i vår bedrift forplikter seg til å følge gjeldende regelverk samt å fokusere på kontinuerlig forbedring av miljøsystemet.
 • Vi skal årlig forbedre våre prosesser, slik at vi bidrar til lavere belastning på det ytre miljø.

Kilde: maritim-sveis.no

Maritim Sveiserservice
Maritim Sveiserservice har lykkes med å få med de ansatte i arbeidet med bærekraft.
Maritim Sveiserservice har lykkes med å få med de ansatte i arbeidet med bærekraft.
Maritim Sveiserservice
Maritim Sveiserservice er lokalisert i Breivika havn i Tromsø.
Maritim Sveiserservice er lokalisert i Breivika havn i Tromsø.
Kristiane M. Krystad
Daglig leder i Maritim Sveiserservice Roar Karlsen på kick-off LINNGE i Tromsø.
Daglig leder i Maritim Sveiserservice Roar Karlsen på kick-off for LINNGE i Tromsø.
Maritim Sveiserservice
Fokuset på bærekraft har lønnet seg for bedriften.
Fokuset på bærekraft har lønnet seg for bedriften.
Maritim Sveiserservice
Maritim Sveiserservice leverer varer og tjenester til hele Nord-Norge.
Maritim Sveiserservice leverer varer og tjenester til hele Nord-Norge.
Maritim Sveiserservice
Reidun Sundsvoll er koordinator for KS og HMS og leder bærekraftsarbeidet i bedriften
Reidun Sundsvoll er koordinator for KS og HMS og leder bærekraftsarbeidet i bedriften
Maritim Sveiserservice
Bilparken består av 15 biler, og innen 2026 skal halvparten skal være fossilfri.
Bilparken består av 15 biler, og innen 2026 skal halvparten skal være fossilfri.

Les om LINNGE-arrangementet i Tromsø