Bedre flytilbud i nord

Gode nyheter for alle som driver næringsvirksomhet i Nord-Norge! Regjeringen melder at prisene reduseres og rutetilbudet bedres for fly i distriktet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård står ved et propellfly ute.

- De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Derfor har regjeringen vedtatt å styrke rutetilbudet og redusere billettprisene i de kommende FOT-utlysingene med avtaleoppstart i 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) i en pressemelding fra regjeringen.

Tiltakene fra regjeringen inkluderer:

  • Lavere billettpriser og økt setekapasitet.
  • Bedre tilgjengelighet fra Helgeland og nordover, inkludert tidligere landing i Bodø fra Helgeland.
  • Endret rutestruktur og ny FOT-rute i Finnmark og Nord-Troms, inkludert ny FOT-rute Kirkenes-Tromsø.  

Betyr mye for ringvirkninger i Nord-Norge

Fly er helt nødvendig transportmiddel for å kunne arbeide og leve i Nord-Norge, og er ofte eneste alternativ. Dette er et viktig grep for å bygge samfunn i Nord-Norge sier Kjell Giæver, direktør i Arctic Energy Partners. 

Mannen Kjell Giæver med sort dress, slips og briller utenfor kontoret til Arctic Energy Partners.Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver smiler for bedre flytilbud.

- Dette er regjeringen på sitt beste! En så stor prisreduksjon vil bety mye for ringvirkninger av næringsvirksomhet, og være positivt for etablering av ny aktivitet. Den nye ruten mellom Kirkenes og Tromsø er veldig bra for Øst-Finnmark. Samtidig er de kommersielle rutene som Tromsø – Hammerfest ikke en del av FOT- ruten. Denne ruten er helt sentral for næringslivet i regionen, og her koster en billett t/r fort 7000,- kroner. Det er altfor mye og må gjøres noe med. 

Tre menn fra selskapet Testpartner.Fra venstre: daglig leder i Testpartner Robert Myrvang. Her sammen med Lars Andre Tverå, og Ragnar Didriksen.

For Testpartner som har personell på flere lokasjoner i Nordland betyr et bedre rutetilbud mye. 

- Dette betyr ganske mye, sier Robert Myrvang. Vi har masse reisevirksomhet fra Sandnessjøen og Mosjøen, men også ellers i fylket og til resten av landet. For eksempel så er det eneste stedet vi kan sertifisere personell er i Kristiansand. Så dette er veldig bra.  

Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP).
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP).
Marthe Nyvoll
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver smiler for bedre flytilbud.
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver smiler for bedre flytilbud.
Fra venstre: daglig leder i Testpartner Robert Myrvang. Her sammen med Lars Andre Tverå, og Ragnar Didriksen.
Fra venstre: daglig leder i Testpartner Robert Myrvang. Her sammen med Lars Andre Tverå, og Ragnar Didriksen.

Les mer om Testpartner