Første kommersielle 3D-printsenter i Nord-Norge 

På workshop før jul kunne nettverket 3D-print GO røpe at de hadde mål om å bestille en metallprinter til Finnmark. Printeren ankommer i løpet våren melder eier AM North.  

Pro Barents, GSG og Norsea Polarbase er på besøk hos DMG Mori i Tyskland, som produserer 3D-metallprintere.Pro Barents, GSG og Norsea Polarbase på besøk hos DMG Mori i Tyskland, som produserer 3D-metallprintere.

Mål om å levere til Johan Castberg

Med Equinor og UiT-Norges arktiske universitet i spissen ble det i 2020 igangsatt et arbeid for å se på muligheten for å etablere et 3D-printsenter i Nord-Norge. Johan Castberg er pilot for Equinor når det gjelder digitalt lager hvor 3D-printing er sentral i ny lagermodell. Målet for Johan Castberg er å ha 25 % av lageret digitalt. Pro Barents er en av eierne i det ny oppstartete AM North AS som skal drive 3D-printsenteret. Administrerende direktør Jeanette Moland er veldig fornøyd med etableringen og sier de har store ambisjoner.

- Johan Castberg kommer etter planen på feltet i Barentshavet i 2024 og AM North har ambisjoner om å være en sentral leverandør til Castberg, forteller Moland.  Siden 2021 har bedriftsnettverket 3D-print GO, som AM North er en del av, jobbet aktivt med å realisere infrastruktur for å muliggjøre bruken av 3D metallprint- og AM teknologi.  

Jeanette Moland sammen med initiativtakere fra Arctic Energy Partners og Equinor på workshop om 3D-print før jul. Fra venstre: Knut Harald Nygård, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Jeanette Moland, Pro Barents, Tore Knudsen og Espen Matre, begge fra Equinor.

Fremtidsrettet teknologi Industri 4.0

Nettverk består av over 20 bedrifter, inkludert industrielle partnere, kunder, leverandører og forsknings- og utdanningsmiljø fra hele Nord-Norge. Samlet er nettverket en kunnskaps- og kompetansehub som utgjør en spydspiss for 3D-printteknologi i nord.

- Ved å satse på ny og fremtidsrettet teknologi vil vi oppnå en «game changer» for industrien og næringslivet lokalt, sier styreleder Ketil Holmgren, styreleder i AM North. 3D-print teknologi er en del av tankegodset til Industri 4.0 - smart industri, hvor målet er å kunne produsere effektivt og smart basert på behovene til den lokale industrien. Dette innebærer utvikling av spisskompetanse og bærekraftig produksjon lokalt, hvor det forbrukes mindre materiell, mindre ressurser, krever mindre logistikk & transport, mindre C02-utslipp og ikke minst mindre varelager ved at produksjonen først skjer når behov oppstår. Vi oppnår dermed en etablering av «digitale varelager» i industrien. 

Administrerende direktør Norsea Polarbase og styreleder AM North Ketil Holmgren.

Bygger kompetanse lokalt

3D-Printsenteret er lokalisert på Polarbase og skal i startfasen 3D-printe reservedeler for petroleumsfelt i nord. Målet er å bli bransjeuavhengig og levere tjenester til andre næringer også som havbruk, fiskeri, helse og industri.  

- Vi er godt i gang med markedsarbeidet og jobber aktivt med å identifisere bærekraftige prosjekter for disse næringene, sier Holmgren. Her kan vi vise til et godt samarbeid med aktørene i 3D-printnettverket GO, som Grieg Seafood og Finnmarkssykehuset. 

AM North vil i første omgang ha 2 stillinger i selskapet, men på sikt kan det bli flere. 3D-printing innenfor metall krever spisskompetanse som er vanskelig å rekruttere.  

- Vi jobber nå med å utdanne driftspersonell i samarbeid med industrien, UiT og Fagskolen i Nord, slik at vi er klar til å ta i bruk metallprinteren allerede til sommeren 2023, sier Jeanette Moland. Fagskolen i Nord vil være den sentrale kompetansepartneren for opplæring og kompetanseheving av senterets operatører og 3D-print spesialister. Itillegg er vi i dialog med Hammerfest videregående om å koble de opp mot senteret.  

Equinor har behov for denne teknologien og kompetansen, og har sammen med lokale aktører, vært drivkraften bak dette initiativet. De har fulgt prosessen helt frem til stiftelse av AM North, og har sammen med Vår Energi bidratt med investeringsmidler, noe som har vært utslagsgivende for realisering av industrielt 3D-printsenter i Hammerfest. Vår Energi jobber aktivt med å implementere 3D og AM teknologi gjennom prosjektet digitalt varelager med Equinor og andre operatører. Vår Energi vil være en viktig bidragsyter for applikasjonsmulighetene med teknologien gjennom eierskap i Johan Castberg og Goliat.

Styreleder Holmgren oppfordrer aktører som har gode ideer om å ta kontakt.  

- Vi har den rette kompetansen og infrastrukturen for å kunne teste, simulere og produsere modeller for enklere å gå fra en ide til markedsintroduksjon, sier han. Samtidig er det med på å redusere økonomisk og teknologisk risiko for industrien, men ikke minst nyetablerere. 

3D-printer metall 

GSG, Norsea Polarbase og Pro Barents eier 1/3 hver av AM North AS. 
AM North har bestilt en topp moderne metallprinter for å kunne produsere i 316L syrefast stål, Inconel 625 Nikkel. Produksjonen gjøres ved bruk av resirkulert «metallpulver» i ulike kvaliteter. I tillegg kjøpes det inn en topp moderne 3D scanner, som kan scanne deler også i felt, for så å produseres etter mål og kompleksitet på 3D print senteret. Plast- og polymerprintere vil også være en del av inventaret. 
Pro Barents, GSG og Norsea Polarbase er på besøk hos DMG Mori i Tyskland, som produserer 3D-metallprintere.
Pro Barents, GSG og Norsea Polarbase er på besøk hos DMG Mori i Tyskland, som produserer 3D-metall
Jeanette Moland sammen med initiativtakere fra Arctic Energy Partners og Equinor på workshop om 3D-print før jul. Fra venstre: Knut Harald Nygård, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Jeanette Moland, Pro Barents, Tore Knudsen og Espen Matre, begge fra Equinor.
Jeanette Moland sammen med initiativtakere fra Arctic Energy Partners og Equinor på workshop om 3D-print før jul. Fra venstre: Knut Harald Nygård, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners,
Administrerende direktør Norsea Polarbase og styreleder AM North Ketil Holmgren.
Administrerende direktør Norsea Polarbase og styreleder AM North Ketil Holmgren.

Workshop om 3D-print i Hammerfest