Oljefunn i Barentshavet 

Vår Energi har gjort et oljefunn nær Goliat utenfor Vest-Finnmark. Barentshavet er et skattkammer sier Kjell Giæver.  

Dette melder selskapet i en pressemelding torsdag 2. mars.

Brønnen ble boret ca. 13 kilometer nordøst for Goliat-feltet i den sørlige delen av Barentshavet, 91 km fra Hammerfest.  Funnet ble gjort i den opererte 7122/8-1S Countach-brønnen i utvinningstillatelse PL229 (Goliat). Brønnen ble boret til et målt dyp på 2958 meter og olje ble påtruffet i Realgrunnen- og Kobbeformasjonene.  Vår Energi er operatør med en eierandel på 65 %, mens Equinor eier de resterende 35 %.  

På grunn av sen ankomst av boreriggen til feltet i vinter har det ikke vært mulig å gjennomføre det planlagte sidesteget før de tidsbegrensende borerestriksjonene, som er basert på miljømessige hensyn, inntrer 1. mars skriver Vår Energi i pressemeldingen. 

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i segmentet som ble boret, er mellom 0,5 og 2,1 millioner Sm3 totale utvinnbare oljeekvivalenter (3-13 millioner fat oljeekvivalenter). Potensialet i de andre segmentene kan være opp til 3,7 millioner Sm3 totale utvinnbare oljeekvivalenter (23 millioner fat oljeekvivalenter). Funnet inngår i rekken av vellykkede letebrønner i Barentshavet de siste årene, inkludert Lupa, det største funnet på norsk sokkel i 2022.  

Rune Oldervoll, Vår Energi. Foto: Anne Lise Norheim/ Vår Energi

- Countach styrker selskapets posisjon som det ledende leteselskapet på norsk sokkel, sier Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production Vår Energi. Det bekrefter samtidig vår letestrategi og posisjon i området. Vi vil vurdere en mulig kommersialisering og tilknytning av funnet til Goliat FPSO. Vi ser fram til å fortsette undersøkelsen av området rundt Goliat senere. 

Sikrer arbeidsplasser i nord 

Kjell Giæver, Arctic Energy Partners. Foto: Marthe Nyvoll

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver er glad for gode nyheter fra Barentshavet. 
- Barentshavet er et skattkammer. Vi i Arctic Energy Partners er alltid glade når det gjøres nye oljefunn i nord, sier Giæver. Vi snakker om verdier for milliarder av norske kroner, det blir det mye ringvirkninger av. Dette kan forlenge levetiden til Goliat og sikrer viktige arbeidsplasser i nord. 

Øyvind Gravås/ Vår Energi
Anne Lise Norheim/ Vår Energi
Rune Oldervoll, Vår Energi
Runde, Oldervoll Vår Energi
Marthe Nyvoll
Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners.
Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners.

Les mer om oljefunn i Barentshavet