Mulighetens dag på Arktisk Kultursenter 

Sammen med Equinor og Statnett ønsket Arctic Energy Partners velkommen til en fullsatt workshop i Hammerfest 22. februar.  

Kjetil Myklebust, EquinorKjetil Myklebust, Equinor. Foto: Brita Bølgen/ Hammerfestingen

Det ble en produktiv dag med 130 deltakere fra over 50 forskjellige bedrifter og organisasjoner fra hele landet og fra utlandet! Alt fra hotell- og serveringsnæringen, til entreprenører, bygg og anlegg, konsulentfirma, næringsforeninger og offentlige aktører fikk høre om hvilke type tjenester Equinor, Statnett, hovedkontraktørene AIbel og Multiconsult trenger. Alle deltakerne fikk også mulighet til å booke egne 1-1 møter med aktørene for å snakke om de konkrete mulighetene for sin bedrift. Arctic Energy Partners var med som arrangør sammen med Equinor og Statnett. Prosjektdirektør Nina K. Jonassen ledet arrangementet, og var svært fornøyd.  

-Dette er det største prosjektet i regionen siden anlegget ble bygd på Melkøya på starten av 2000-tallet, sier Jonassen. Utrolig viktig at vi fikk samlet så mange aktører. Her har vi virkelig mulighet til å skape store ringvirkninger for hele Nord-Norge.

Se flere bilder fra dagen nederst i saken.

Nina K. Jonassen i Frityren på AKSNina K. Jonassen, Arctic Energy Partners

Bli kjent – delen også viktig

Kvelden før arrangementet på Arktisk Kultursenter (AKS) møttes deltakerne til tapas og mingling. Prosjektleder i Statnett Morten Indbryn synes det var veldig bra at det var lagt opp til en uformell sammenkomst før workshop og møter. 

- Det gjorde at vi fikk mulighet til å bli kjent med deltakerne på en uformell måte, sier Indbryn. Det gjorde det lettere å stifte kontakter i etterkant. 

Morten Indbryn, Statnett

Indbryn og Statnett synes det ble en vellykket dag i Hammerfest, og satt spesielt pris på å få møte tilbydere en-til-en.  

- Arrangementet innfridde absolutt det vi ønsket å oppnå, forteller Indbryn. Det er viktig for oss å møte potensielle tilbydere og deres underleverandører, og bli bedre kjent i forhold til det vi ønsker å få til i regionen.  Vi fikk treffe alle i verdikjeden som vi er avhengige av å ha på plass for et prosjekt som denne utbyggingen.  

Arktisk kompetanse

Ordfører i Hammerfest Terje Wikstrøm var tilstede sammen med varaordfører Elisabeth Rønning, og ansatte fra Plan- og næringsavdelingen. Wikstrøm ønsket velkommen til byens storstue AKS. 
- Dette er en viktig arena for leverandører lokalt og regionalt, sa ordføreren.

Både Statnett og Equinor stilte sterkt med flere sentrale personer i selskapene og prosjektene. Deltakerne fikk innblikk i anskaffelsesprosessene, tidsplan for prosjektene, og hvilke konkrete type tjenester og leveranser det er behov for. Oppstart for de første arbeidene er planlagt allerede til våren.

Terje Rogde, Terje Wikstrøm og Nina K. Jonassen.

Leder i Energiforum Hammerfest Terje Rogde ga en overordnet status på hva lokale leverandører i kommunen kan tilby, men la vekt på at prosjektene vil gi betydelige ringvirkninger til hele fylket. 

- Vi har arktisk kompetanse, og kan planlegge for, jobbe og levere i alle slags forhold, sa Rogde. Se på nye Hammerfest sykehus. De leverer før tiden, på budsjettet - så langt nord.  Det er helt fantastisk!

Varaordfører i Hammerfest Elisabeth Rønning fikk meg seg et Arctic Energy map. 

Næringssjef i Hammerfest kommune Per Harald Aronsen.

Stor medieinteresse

Det har som kjent vært mye medieoppmerksomhet rundt prosjektene, og NRK, iFinnmark og Hammerfestingen var tilstede under workshopen.

Prosjekter for fremtiden 

Fremover gjelder det for aktørene å få gjennomført konkurransen, få kontrahert, og få de best mulige tilbudene. Arctic Energy Partners fortsetter videre samarbeid med Equinor og Statnett, og følger utviklingen i prosjektene. 

-Vi ser fram til flere gode nyheter om inngåtte kontrakter for våre medlemmer, sier Nina K. Jonassen. Dette er virkelig prosjekter for fremtiden.  

Snøhvit Future og 420 kV-linjen

Arbeidet som skal gjennomføres på Hammerfest LNG er onshore kompresjon og elektrifisering av Snøhvitanlegget. 

Både Equinor og Statnett har behov for betydelig med leveranser for å få gjennomført prosjektene. Det vil spesielt være behov for leveranser innen blant annet følgende felt; betong, entreprenører (bygg/anlegg/maskin), biofuel, lager/logistikk/havn, elektro, overnatting og servering.

Brita Bølgen/ Hammerfestingen
Kjetil Myklebust, Equinor
Kjetil Myklebust, Equinor
Kristiane M. Krystad
Trine K. Eliassen, SAR, og Aurora Vika Leiton Cortazzo, Hammerfest Næringsforening.
Trine K. Eliassen, SAR, og Aurora Vika Leiton Cortazzo, Hammerfest Næringsforening.
Kristiane M. Krystad
Wanda Levang, TESS Hammerfest.
Wanda Levang, TESS Hammerfest.
Kristiane M. Krystad
Terje Rogde, Terje Wikstrøm og Nina K. Jonassen.
Terje Rogde, Terje Wikstrøm og Nina K. Jonassen.
Kristiane M. Krystad
Elisabeth Rønning, varaordfører Hammerfest kommune.
Elisabeth Rønning, varaordfører Hammerfest kommune.
Kristiane M. Krystad
Per Harald Aronsen, nærings- og miljøsjef
Per Harald Aronsen, nærings- og miljøsjef
Brita Bølgen/ Hammerfestingen
Magnus Hammari fra 2-tal i Alta tok turen til Hammerfest på workshop.
Magnus Hammari fra 2-tal i Alta tok turen til Hammerfest på workshop.
Brita Bølgen
Gunnar Håvik fra Aibel fortalte de fremmøtte om hva de trenger inn i prosjektet.
Gunnar Håvik fra Aibel fortalte de fremmøtte om hva de trenger inn i prosjektet.
Kristiane M. Krystad
Malin Nilsen, AF gruppen, og Svend Ingvar Hoel Larsen, Larsen Maskin & Transport AS.
Malin Nilsen, AF gruppen, og Svend Ingvar Hoel Larsen, Larsen Maskin & Transport AS.
Kristiane M. Krystad
Inger Lise Svendsen og Vegar Murberg fra Gagama Elektro.
Inger Lise Svendsen og Vegar Murberg fra Gagama Elektro.
Kristiane M. Krystad
Yngve Sletten, Gravepartner, og Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening.
Yngve Sletten, Gravepartner, og Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening.
Kristiane M. Krystad
Kristine Remme Nordbakk er leder Aibel i Hammerfest.
Kristine Remme Nordbakk er leder Aibel i Hammerfest.
Kristiane M. Krystad
Det ble gjennomført rundt 70 1-1 møter mellom bedriftene.
Det ble gjennomført rundt 70 1-1 møter mellom bedriftene.
Kristiane M. Krystad
Det ble gjennomført rundt 70 1-1 møter mellom bedriftene. Hele AKS ble tatt i bruk.
Det ble gjennomført rundt 70 1-1 møter mellom bedriftene. Hele AKS ble tatt i bruk.
Kristiane M. Krystad
Det ble gjennomført rundt 70 1-1 møter mellom bedriftene. Hele AKS ble tatt i bruk.
Det ble gjennomført rundt 70 1-1 møter mellom bedriftene. Hele AKS ble tatt i bruk.
Kristiane M. Krystad
Kurt Methi, Norlines, og Espen Fure, Samskip.
Kurt Methi, Norlines, og Espen Fure, Samskip.
Kristiane M. Krystad
Geir Roar Nesbø, Arctic Energy Partners, loset oss igjennom dagen med en stødig hånd.
Geir Roar Nesbø, Arctic Energy Partners, loset oss igjennom dagen med en stødig hånd.
Kristiane M. Krystad
Tanel Lepp, Norconsult, og Bengt Hansen, Viggo Eriksen.
Tanel Lepp, Norconsult, og Bengt Hansen, Viggo Eriksen.
Kristiane M. Krystad
Jon Arne Kongsbak, Oss-nor, og Christer Håkon Josefsen, Hammerfest Industriservice.
Jon Arne Kongsbak, Oss-nor, og Christer Håkon Josefsen, Hammerfest Industriservice.
Kristiane M. Krystad
Trude Janet Olsen og Ingrid P. Bjørgve fra Smarthotel Hammerfest ser muligheter for flere overnattingsgjester.
Trude Janet Olsen og Ingrid P. Bjørgve fra Smarthotel Hammerfest ser muligheter for flere overnattingsgjester.

Les mer om Snøhvit Future