Multiconsult med kontrakt på Snøhvit Future 

Kontrakten med Equinor og partnerne i Snøhvit har en verdi på 38 millioner kroner, og sysselsetter folk fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Dette melder selskapet i en pressemelding. Foto: Ole Jørgen Bratland/ Equinor

Kontrakten er for prosjektering av nettilknytning i forbindelse med Snøhvit Future-prosjektet. Oppdragsleder Kjetil Fosser, Multiconsult, sier at de er svært fornøyde med å bidra i et så viktig nasjonalt prosjekt. 

– Arbeidet sysselsetter et team med medarbeidere fra Alta i nord til Kristiansand og Fredrikstad i sør, og vi ansetter også flere medarbeidere i forbindelse med dette oppdraget, sier Fosser. Kunden er opptatt av lokale ringvirkninger og prosjekteringsteamet skal ledes fra Tromsø.  

Nettkapasiteten til Hammerfest vil øke takket være Statnetts planlagte nettforsterkning mellom Skaidi og Hyggevatn. Gjennom Snøhvit Future-prosjektet skal høyspentkabler levere kraft til Melkøya fra Statnetts transformatorstasjon ved Hyggevatn i Hammerfest. Det skal bygges en 3 km lang tunnel fra Hyggevatn til Meland, før strømkablene går gjennom et landfall og over til Melkøya gjennom tunnel på havbunnen. Multiconsults kontrakt omfatter prosjektering av dette og inneholder også en opsjon for prosjektledelse i byggeperioden. 

Reduserer utslipp

Elektrifisering av Hammerfest LNG innebærer å erstatte dagens gassturbingeneratorer med kraft fra land, noe som vil redusere klimagassutslippene med nesten 850 000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer om lag 2 prosent av Norges samlede utslipp. 

– Vi er svært fornøyde med å kunne bidra til å elektrifisere produksjonen av naturgass på Melkøya og derigjennom bidra til å redusere klimagassutslippene betraktelig. Det er også en spennende prosjekteringsjobb å utarbeide løsningene med kabler fra transformatorstasjonen, sier Kjetil Fosser i Multiconsult. 

Multiconsult har vært involvert i prosjektet siden oppstart forprosjekt i desember 2021, og fra januar i år har prosjektet gått over i detaljprosjektering som vil pågå i 2023.


Workshop for Snøhvit Future og 420 kV-linjen  

Sammen med Equinor og Statnett arrangerer Arctic Energy Partners workshop for Snøhvit Future og 420 kV-linjen i Hammerfest 22. februar.  Oppdragsansvarlig i Multiconsult Arnor Jensen deltar og skal snakke om prosjekteringen av tunell og landfall. 

- I et langsiktig perspektiv er dette prosjektet med på å underbygge Hammerfest som energihovedstaden i nord, sier Jensen.  

Arrangementet i Hammerfest har over 100 påmeldte fra et titalls nordnorske bedrifter og aktører. Mer informasjon og fullt program -  workshop Statnett og Equinor.

Ole Jørgen Bratland/ Equinor
Hammerfest LNG på Melkøya utenfor Hammerfest.
Hammerfest LNG Melkøya utenfor Hammerfest.
Multiconsult
Arnor Jensen, oppdragsansvarlig Multiconsult
Arnor Jensen, oppdragsansvarlig Multiconsult