Nordlandsbedrift testet droneteknologi

I et prøveprosjekt sammen med Posten, Aviant og Snåsavann, har Nemko Norlab testet ut leveranser ved bruke av drone.

Drone på bakken med tre menn bak

Bilde: Lars Erik Fagernæs, Aviant, Sven Richard Tønnesen, Posten Norgen, og Johan Petter Ahlin, Nemko Norlab.

Prøveprosjektet med droneleveranser pågikk over 2 måneder høsten 2022 med ca. 40 testflyvninger av vannprøver til laboratoriumet. Ideen til prøveprosjektet kom etter et møte hvor Norlab hadde hørt om Aviant og deres droneløsning. De syntes dette hørtes spennende ut, og lurte på om det kunne være en god løsning for deres kunder. 


 -  Målet er å få til en løsning som er kjapp og grei for kundene våre. Noen prøver må analyseres raskt, forteller Wenche Brennbakk, sivilingeniør markedssjef Nemko Norlab. 

Prøveprosjekt med Snåsavann


Med som prøvebedrift fikk de Snåsavann som produserer mineralvann. Prøveprosjektet hadde oppstart i juni 2022, med flyvninger mellom september og november. Strekningen som ble testet var fra Snåsavanns lokaler i Snåsa, til Nemko Norlabs lokaler i Namsos.

Dronene som ble brukt i prøveprosjektet var elektriske og halvautonome, som krever en droneopratør. Dronen må også ha 4G-dekning. Rekkevidden var på 120 km, og max last på 1,5 kg. Aviant har større droner som har 240 km rekkevidde og kan ta opptil 5 kg. Disse dronene er blant annet tenkt brukt offshore. Man kan ikke bare ta korteste reiserute i lufta med dronen, og det kreves landingstillatelse. Det er for eksempel ikke lov å lande i tettbygde strøk.

Inger Lise Svendsen og Wenche Brennbakk på besøk hos Nemko Norlab.

Bilde: Fra høyre: Wenche Brennbakk, markedssjef Nemko Norlab, i en tidligere anledning med Inger Lise Svendsen, Gagama Elektro/ Styreleder Arctic Energy Partners. Foto: Privat

Jobber med å utvikle teknologien

Prøveprosjektet pågikk i en periode med mye medieomtale av droner og spionasje.  

- Folk i nabolaget til reiseruten vi brukte i prøveprosjektet lurte fælt på hva disse dronene var, forteller Brennbakk.  

Vær og vind spiller naturlig nok inn på dronetransport som med andre transportløsninger. Dronene i prøveprosjektet tålte en vindstyrke opp til 12 meter per sekund, og hadde en gjennomføringsgrad på rundt 70%. Hvis det blir for sterk vind, eller dronen må nødlande av andre årsaker, som tap av dekning, er plan B frakt via bil. Dronen lokaliseres da på nødlandingspunkt.

 Grønn drone i luften over vann og land
- Dette har vært et spennende og innovativt prosjekt, sier Brennbakk. Denne løsningen reduserer miljøavtrykket med 90 – 95% ifølge tall fra Posten. Det er også mange andre fordeler med reduksjon av tidsbruk og bruk av personell. Prøvene sendes rett fra fabrikken til labben. Det skal ikke være en dyr løsning heller.  

Konklusjonen fra prøveperioden er at teknologien fungerer, men sterk vind og turbulens er begrensende faktorer.  


- Det jobbes kontinuerlig med å utvikle teknologien, sier Brennbakk. Med ladestasjoner underveis vil man kunne fly lengre. Jeg tror dette kommer til å bli en løsning for fremtiden. 

 

Nemko Norlab 

Norges største norskeide laboratorieselskap.  
Selskapet har 120 ansatte, og er lokalisert på 13 steder i Norge, inkludert Glomfjord, Brønnøysund og Mo i Rana hvor hovedkontoret ligger. 
Har kunder fra industri, kommune og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge.  
Offshore har de blant annet kontrakt med Equinor på overvåkning av oljeinstallasjoner og miljøutslipp.  
Virksomhetsområder er miljømåling, kjemiske analyse, mikrobiologi og veterinærmedisin. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innenfor våre kjerneområder, tilbyr vi også prøvetaking og rådgivning. 
Nemko Norlab
Lars Erik Fagernæs, Aviant, Sven Richard Tønnesen, Posten Norgen, og Johan Petter Ahlin, Nemko Norlab.
Lars Erik Fagernæs, Aviant, Sven Richard Tønnesen, Posten Norgen, og Johan Petter Ahlin, Nemko Nor
Privat
Fra høyre: Wenche Brennbakk, markedssjef Nemko Norlab, i en tidligere anledning med Inger Lise Svendsen, Gagama Elektro/ Styreleder Arctic Energy Partners.
Fra høyre: Wenche Brennbakk, markedssjef Nemko Norlab, i en tidligere anledning med Inger Lise Svendsen, Gagama Elektro/ Styreleder Arctic Energy Partners.
Nemko Norlab

Les flere saker om Nemko Norlab