Equinor forlenger med NorSea

Equinor forlenger avtalen med NorSea med to år. Baseselskapet skal levere logistikktjenester for Equinor langs hele kysten frem til sommeren 2025.

Polarbase i Rypefjord, Hammerfest kommune.
Polarbase i Rypefjord, Hammerfest kommune.

Dette skriver Norsea i en pressemelding.

Forlengelsen sikrer Norsea kontrakt på å levere basetjenester fra 1. juli 2023 til 30. juni 2025. Equinor hadde opsjon på å bruke de to siste årene i avtalen inngått i 2015. Administrerende direktør på Norsea Polarbase Ketil Holmgren ser på dette som en stor tillitserklæring fra Equinor.

- Equinor er vår største og viktigste kunde. Det er en stor tillitserklæring at de nå bruker den siste opsjonen i avtalen, sier Holmgren. Vi skal fortsette å levere sikre, smarte og bærekraftige logistikkoperasjoner til Equinor, og gleder oss til å vise at vi er tilliten verdig. 

Ketil Holmgren
Ketil Holmgren, administrerende direktør Norsea Polarbase.

Norsea og Polarbase har hatt krevende og gode samtaler, hvor de blant annet har snakket om hvordan de fortsatt skal levere operasjoner med null hendelser, og bidra til å redusere CO2-avtrykket. Equinor har stilt tydelige krav til Norsea på ESG-arbeid (Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold).

Holmgren roser sine kollegaer for jobben som er gjort. 

- Det siste året har vi for alvor vist Equinor og alle andre kunder at vi kan håndtere store mengder gods på en sikker, smart og bærekraftig måte. I Dusavik har vi satt rekord på rekord på antall tonn over kai i høst. Vi har virkelig vist vi kan. Avtaleforlengelsen er den beste anerkjennelsen vi kan få.

Han får full støtte fra COO i Norsea Lars Haug.

- Vi skal bruke forlengelsen og tiden framover veldig klokt, slik at vi er særdeles konkurransedyktige også i framtiden, sier Haug.

Takk for tilliten, Equinor, og takk for jobben til mine kollegaer. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Holmgren.

Norsea Polarbase AS

NorSea har nær 60 års historie i kjernen av norsk offshoreindustri.

De er en betydelig eier av strategisk havneinfrastruktur og en komplett leverandør av havnetjenester, base- og logistikkløsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, offentlig virksomhet, havbruksnæringen, vindindustrien, og andre maritime næringer.

Polarbase ligger i Rypefjord, ca. fire km fra Hammerfest sentrum.

Basen er spredt på fem kaier på til sammen 500 meter, og omfatter områder på cirka 500,000 m² utendørs og 40,000 m² innendørs.

Basen inneholder rørinspeksjonshaller, oljeutslippsutstyr og bulktanker. For skip tilbyr NorSea Polarbase tradisjonelle bunkere og flytende naturgass (LNG). Krantjenestene på området leveres av Polar Lift, i samarbeid med Havator.

Det er over 40 forskjellige leverandører etablert i og rundt basen.

Kristiane M. Krystad
Ketil Holmgren, administrerende direktør Norsea Polarbase.
Ketil Holmgren, administrerende direktør Norsea Polarbase.

420 kV-linjen har stor betydning