EU bør se til Barentshavet 

Norge og Tyskland inngår tettere energisamarbeid. Neste gang Støre møter europeiske ledere bør han snakke om støtte til mer letevirksomhet i Barentshavet. 

Tyskland visekansler Robert Habeck og statsminister i Norge Jonas Gahr Støre på scenen under pressekonferansen. Sittende ved scenen statsråd Eide, Vestre og Aasland.
Tyskland visekansler Robert Habeck og statsminister i Norge Jonas Gahr Støre under pressekonferansen 5. januar. Tilstede var også statsrådene Eide, Vestre og Aasland. Foto: Arvid Samland/ OED

Sammen med olje- og energiminister Terje Aasland, næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide møtte statsminister Jonas Gahr Støre Tysklands visekansler Robert Habeck i Oslo torsdag 5. januar. Møtet resulterte i en avtale om tettere samarbeid for å utvikle grønn industri. I to felles erklæringer beskrives samarbeidet, som blant annet omfatter hydrogen, batteriteknologi, havvind, og karbonfangst- og lagring

– Det er krevende tider i Europa på grunn av krigen i Ukraina. Midt i energikrisen ser vi hvor viktig Norge er som en pålitelig leverandør av gass til Europa, men vi ser også hvor avgjørende det er at vi raskere går over til mer fornybar energi. Jeg setter derfor stor pris på samarbeidet vi har med Tyskland. Det er lenge siden Norge var så viktig for Tyskland og Tyskland så viktig for Norge. Gjennom samarbeid kan vi nå felles mål om grønn industrialisering og lavere utslipp, sier Støre i en pressemelding fra regjeringen.  

Olje- og energiminister Aasland sier i pressemeldingen at regjeringen vil legge til rette for at Norge skal fortsette å være en stabil og pålitelig leverandør av olje og gass til Europa. Samtidig som Norge arbeider med å videreutvikle rollen som energinasjon, blant annet gjennom å dekarbonisere gass ved hjelp av hydrogenproduksjon og fangst og lagring av CO2.  

- Vi ser på mulighetene for å etablere et samarbeid med Tyskland om storskala verdikjeder og infrastruktur på disse områdene. Vårt felles mål er å gripe mulighetene i Europas energi- og klimautfordringer, sier olje- og energiministeren.  

Ber Støre og EU-lederne se til Barentshavet 

Svaret på utfordringene som Norge og EU står ovenfor ligger i nord. Barentshavet har enorme uutnyttete gassressurser. Vår Energi gjorde nylig et stort funn i tilknytning til Goliat-feltet. Funnet var det største på norsk sokkel i 2022.  

Direktør i Arctic Energy Partners Kjel Giæver.
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver oppfordrer EU om å se til Barentshavet. Foto: Marthe Nyvoll

- Vi trenger mer produksjon, mer letevirksomhet, og mer infrastruktur, både nært eksisterende felt og helt nye områder i Barentshavet, sier Kjell Giæver, direktør i Arctic Energy Partners. 

Norge har blitt Europas største leverandør av naturgass. Hvis letevirksomheten og antall funn avtar, vil energikrisen vedvare og i verste fall bli verre for industri og forbrukere i EU. Basert på beregninger fra Oljedirektoratet om Norges gassressurser, må også uoppdagede gassressurser finnes og utvinnes for å sikre forsyningssikkerheten etter 2030. 

- Det meste av gassen fra Norge går til gasskraftverk i Europa. Denne gassen vil også kunne spille en viktig rolle i fremtidens energitransformasjon med karbonfangst- og lagring fra gasskraftverkene og som råstoff til rent hydrogen, sier Giæver. Hydrogen og ammoniakk fra naturgass blir også viktig for industrien og transportsektoren. 

For å sikre konkurransedyktige strømpriser og energisikkerheten må det komme signaler om sterk støtte til økt letevirksomhet fra det politiske lederskapet mener Giæver.  

- Bare slik kan Norge fortsette å inneha rollen som Europas trygge og forutsigbare energileverandør.  

Avtale mellom Equinor og RWE 

Etter møtet signerte Equinor og det tyske energiselskapet RWE en avtale om energisikkerhet og avkarbonisering. Planen er å erstatte kullkraftverk med hydrogen-klare gasskraftverk i Tyskland, og bygge opp produksjon av lavkarbonhydrogen og hydrogen produsert av fornybar kraft i Norge, for eksport i rør til Tyskland. 

Les pressemeldingen fra Equinor.

Arvid Samland/ OED
Visekanslar Robert Habeck møter statsminister Jonas Gahr Støre torsdag 5. januar.
Visekanslar Robert Habeck møter statsminister Jonas Gahr Støre torsdag 5. januar.
Arvid Samland/ OED
Tyskland visekansler Robert Habeck og statsminister i Norge Jonas Gahr Støree under pressekonferansen 5. januar. Tilstede var også statsrådene Eide, Vestre og Aasland.
Tyskland visekansler Robert Habeck og statsminister i Norge Jonas Gahr Støree under pressekonferansen 5. januar. Tilstede var også statsrådene Eide, Vestre og Aasland.
Marthe Nyvoll
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver oppfordrer EU om å se til Barentshavet.
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver oppfordrer EU om å se til Barentshavet.

Vår Energi med stort funn på lillejulaften