H2Carrier med i betydelig fornybarprosjekt på Grønland

H2Carrier AS og grønlandske Anori A/S har inngått et samarbeid om å realisere den første kommersielle vindparken med tilhørende produksjon av grønn ammoniakk på Grønland.

Mårten Lunde, CEO H2Carrier, her fra et tidligere besøk i Kjøllefjord.
Mårten Lunde, CEO H2Carrier, her fra et tidligere besøk i Kjøllefjord. Foto: Ove T. Rylandsholm/ H2Carrier

Dette skriver H2Carrier i en pressemelding 4. januar 2023. 

Ferdig utbygd vil vindparken omfatte 1.5GW fornybar energi som skal forsyne H2Carriers flytende produksjonsskip for hydrogen og grønn ammoniakk, den såkalte «P2XFloater». Ferdig produkt vil bli lagret om bord, deretter omlastet til mindre skip og fraktet til det internasjonale markedet. Prosjektet legger til rette for at Grønland vil spille en betydelig rolle i arbeidet med å kutte utslipp globalt. 

- Alt industrielt forbruk av ammoniakk er i dag forbundet med betydelige CO2-utslipp. Ved å ta i bruk etablerte teknologier fra olje og gass har vi utviklet løsninger som vil produsere ammoniakk helt uten CO2-utslipp, sier Mårten Lunde, CEO H2Carrier. Ammoniakk er blant annet en viktig innsatsfaktor for landbruk og matvareindustrien. Grønland er i en unik geografisk posisjon, for å ta en ledende rolle internasjonalt. For Grønland vil et industrielt prosjekt av denne størrelse bidra til betydelig verdiskapning, og en rekke attraktive arbeidsplasser. 

Første flytende produksjonsenheten for hydrogen og ammoniakk 

H2Carrier har utviklet, og eier et design for en flytende produksjonsenhet for fremstilling, lagring og eksport av grønn ammoniakk, P2XFloater™. Designet er utviklet i samarbeid med ledende engineering-miljøer i Norge.  

- Dette er, så vidt vi er er kjent med, er den første flytende produksjonsenheten lansert globalt, som kan produsere hydrogen og grønn ammoniakk i industriell skala, til en konkurransedyktig pris, sier Lunde.  

H2Carrier
Illustrasjon: H2Carrier

P2XFloater™ designet er utviklet med utgangspunkt i velkjente teknologier fra flytende produksjon av olje og gass, såkalte FPSO’er – (floating production, storage and offloading). i 

- I dag produseres mindre enn 1 % av verdens forbruk av ammoniakk fra fornybare kilder. Dette skal så nært 100 % som mulig, hvis vi globalt skal nå målene i Paris-avtalen, sier Nicolai Fossar Fabritius, styreleder Anoris.  

Samarbeid med Lebesby kommune 

H2Carrier ser mot nord også i Norge, og har en samarbeidsavtale med Lebesby kommune i Finnmark. Selskapet ble medlem i Arctic Energy Partners-nettverket høsten 2022. 

- Lebesby ligger kortere frem i tid enn Grønland, forteller Lunde. Flere vindprosjekter på Nordkyn er til behandling hos NVE. Om dagen er det mye fokus på offshore vind på Nordsjø II og Utsira Nord med om lag 2GW. Potensialet i pågående planprosesser på Nordkyn halvøya er minst like stort og kan bygges ut til en langt mer attraktiv kostnad. Arktis har et enormt potensial som leverandør av grønn energi. Tidligere har utfordringen vært at fornybar ressursene i Arktis ikke har vært mulig å utnytte kommersielt grunnet manglende nett og overføringskapasitet. Vi i H2Carrier mener å ha løsningen med «P2X Floater».  

Nina Kivijervi Jonassen sammen med Ove Tiedeman Rylandsholm foran Arctic Energy Map i hall 10 på ONS i Stavanger august 2022.
Prosjektdirektør i Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen sammen med Ove T. Rylandsholm fra H2Carrier. Bildet er fra ONS i Stavanger august 2022. 

Prosjektdirektør i Arctic Energy Partners Nina Kivijervi Jonassen synes det er spennende å se hva H2Carrier får til på Grønland, og håper på mer av samme utvikling i våre hjemlige arktiske strøk. 

- Først og fremst vil vi gratulere vår medlemsbedrift med denne viktige samarbeidsavtalen! Vi er nødt til å få fart på produksjonen av fornybar energi, sier Jonassen. Satsningen til H2Carrier er både spennende og fremtidsrettet. Potensialet for grønn energiproduksjon er stort i Nord-Norge, og vi følger spent med på planene H2Carrier har i Lebesby kommune. 

Ove T. Rylandsholm/ H2Carrier
Mårten Lunde, CEO H2Carrier, her fra et tidligere besøk i Kjøllefjord.
Mårten Lunde, CEO H2Carrier, her fra et tidligere besøk i Kjøllefjord.
H2carrier
Kristiane M. Krystad
Prosjektdirektør i Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen sammen med Ove T. Rylandsholm fra H2Carrier. Bildet er fra ONS i Stavanger august 2022. 
Prosjektdirektør i Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen sammen med Ove T. Rylandsholm fra H2Carrier. Bildet er fra ONS i Stavanger august 2022.