Nordlys tar feil om elektrifisering av Melkøya

Nei til elektrifisering av Melkøya er også et nei til Norges forpliktelser i Parisavtalen, skriver Kjell Giæver i dette debattinnlegget.

Nordlys tar feil om elektrifiseringen av Melkøya sier Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.
Nordlys tar feil om elektrifiseringen av Melkøya sier Kjell Giæver, Arctic Energy Partners. Foto: Marthe Nyvoll

Debattinnlegg av Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners.

Debattinnlegget ble først publisert på nordnorskdebatt.no 23. desember 2022.

Nordlys skriver på lederplass 21. desember 2022 at elektrifisering av Hammerfest LNG er et enormt feilgrep og de negative konsekvensene for befolkning og næringsliv i Nord-Norge vil bli store.

Nordlys henviser til Sintef rapport om strømpriser og mangel på kraft. Da kan man jo begynne med hva som er fakta i Sintefrapporten som Nordlys henviser til, om gjennomsnittlig strømpris i Nord-Norge etter 2030, ja altså etter at elektrifisering av Hammerfest LNG er gjennomført. Da er gjennomsnittlig strømpris ca. 40 øre og vi har fortsatt et overskudd av kraft.

Nordlys gjentar også en tidligere feilopplysning om tap av arbeidsplasser hvis dagens gasskraftverk blir lagt ned. Dette er direkte feil. Snøhvit Future og elektrifisering gir flere arbeidsplasser, noe som Nordlys normalt heier på og ikke finner på usannheter om.

I tillegg vil selve utbyggingen gi rekordringvirkninger i Nord-Norge på 4 milliarder i utbyggingsfasen.

Hvorfor heier vi i Arctic Energy Partners på elektrifisering av Melkøya?

Jo, fordi dette er et viktig prosjekt for aktivitet og verdiskapning i Nord-Norge og Norge som energinasjon. 5 % av all norsk gass til Europa kommer fra Melkøya. Denne utbyggingen vil bidra til forutsigbarhet for energileveranser i en mer usikker verden og vil opprettholde flere hundre lokale arbeidsplasser frem til 2050.

Uten elektrifisering og ny kompresjon vil dette ikke vært mulig.

Melkøya og Hammerfest LNG er ringvirkningsprosjekt nr. 1 i Nord-Norge. Lokale kompetanse arbeidsplasser, samfunnsbygging og ikke minst store inntekts og skattebidrag til nasjonen Norge som går til felles offentlig velferd.

Melkøya er Nord-Norges største utslippspunkt. Ved en elektrifisering vil 850.000 tonn CO2 bli historie. Uten elektrifisering av olje- og gassindustrien vil ikke Norge nå sine klimaforpliktelser.

Skal Norge og Nord-Norge melde oss ut våre internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser?

En stopp i planene om elektrifisering er slik vi ser dette et tydelig signal om en avvikling av Hammerfest LNG både knyttet til lønnsomhet og fremtidige utslippskrav.

Hammerfest LNG skal elektrifiseres med strøm fra land. Dette krever nye kraftlinjer og økt forbruk av fornybarkraft produsert fra vann og vind. Vi er helt enige at det haster med utbygging av mer vannkraft og vindkraft i nord. Men før dette er på plass må mye av denne kraften komme fra Nordland, og derfor har Statnett bygget en ny overføringslinje fra Ofoten til Finnmark. Denne nye linjen til 5 milliarder som i dag stopper i et veikryss i Finnmark uten kunder, ville neppe bli bygget uten en «bestilling» fra olje- og gassindustrien i Finnmark.

Nå må linja bygges videre til Hammerfest og Øst-Finnmark slik at også disse samfunnene i nord får tilgang på fremtidens motorvei.

Så hva inneholder egentlig det nye kinderegget på Melkøya:

  • Store inntekter til fellesskapet.
  • Gigantisk utslippskutt - 850.000 tonn CO2 per år.
  • Mer energi til et Europa i energikrise.
  • Forlenget levetid til 2050.
  • Oppdrag i milliardklassen til lokal og nasjonal leverandørindustri.
  • Nye og flere arbeidsplasser i Nord-Norge.
  • 30 % økte lokale skatteinntekter gjennom eiendomsskatt.
  • Ny 420 kV-kraftlinje fra Ofoten til Finnmark.

Ja det er vel bare å finne fram PC’er, kjeledresser, sveiseapparat og gravemaskiner, her blir det arbeid. Ja finn gjerne en god penn også, for det blir gode historier å fortelle.

Marthe Nyvoll
Nordlys tar feil om elektrifiseringen av Melkøya sier Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.
Nordlys tar feil om elektrifiseringen av Melkøya sier Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.

PUD for Snøhvit Future ble overlevert like før jul