Nytt gassfunn ved Goliat

Flere gode nyheter på tampen av året fra Barentshavet. Vår Energi har gjort et stort gassfunn i Goliat-feltet.

Mer gass fra Goliat.

Dette melder selskapet i en pressemeldingen lillejulaften 23. desember.

Gassfunnet er gjort i brønn 7122/9-1 T2 (Lupa). Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 57-132 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (9-21 milliarder Sm3 utvinnbare gassressurser).  

- Dette er meget gode nyheter. Nå kommer lete optimismen tilbake og vi kan virkelig glede oss til fortsettelsen i Barentshavet. Flere slik gassfunn vil bety ny industriutvikling  i nord og ikke minst ringvirkninger til næringsliv og kystsamfunn i Nord-Norge, sier Kjell Giæver, direktør i Arctic Energy Partners.

Kjell Giæver
Kjell Giæver ser fram til fortsettelsen på aktiviteten i Barentshavet. Foto: Marthe Nyvoll

Styrker fotfestet i nord

Med Lupa-brønnen har Vår Energi oppnådd nok et vellykket leteår, med en funnrate på 57% i 2022. Tre av de vellykkede brønnene i 2022 ble boret i Barentshavet. Dette bygger videre på de gode leteresultatene for 2021, hvor funnraten var 75%. 

Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production
Dette funnet styrker vårt fotfeste i nord sier Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production. Foto: Anne Lise Norheim /Vår Energi

Brønnen bekrefter hub-strategien i selskapet ifølge Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production.

- Lupa-funnet styrker fotfestet vårt i nord, og kan være et nytt skritt mot å realisere ny, framtidig gassinfrastruktur i Barentshavet, sier Oldervoll i pressemeldingen. Vi har en langsiktig vekststrategi i nord, og vil fortsette jakten på nye muligheter for verdiskaping i regionen. 

Største funnet i år

Alessandro Barberis, VP Exploration, roser lete-teamet. 

- Dette er det største funnet på norsk sokkel i år og en flott julegave. Jeg ønsker å gi ekstra honnør til letefolka våre som har levert solid arbeid over tid – og som plasserer Vår Energi blant de beste leteselskapene på sokkelen. 

Hensikten for 7122/9-1 T2-brønnen var å påvise hydrokarboner i Havert-formasjonen i trias reservoarbergarter. Brønnen påtraff en gasskolonne på 55 meter i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass-vann-kontakten ble ikke påtruffet. Brønnen ble avsluttet i Ørretformasjonen. Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og funnet vil nå bli ytterligere analysert og modnet. 

Lupa-brønnen ble boret i PL229E av Transocean Enabler og vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen vil nå flytte tilbake for å fortsette å bore 7122/8-1S Countach i PL229-lisensen i Goliat-området. 

Vår Energi er operatør med en eierandel på 50 % i PL229E-lisensen, der Aker BP utgjør resten av partnerskapet (50 %). 

Anne Lise Norheim / Vår Energi
Dette funnet styrker vårt fotfeste i nord sier Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production.
Dette funnet styrker vårt fotfeste i nord sier Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production.
Mer gass fra Goliat.
Mer gass fra Goliat.
Marthe Nyvoll
Kjell Giæver ser fram til fortsettelsen på aktiviteten i Barentshavet.
Kjell Giæver ser fram til fortsettelsen på aktiviteten i Barentshavet.

Rekrutterer offshorearbeidere til Goliat lokalt