Julemøte i Energiforum

420 kV-linjen har stor betydning for næringslivet var beskjeden klar og tydelig fra administrerende direktør på Polarbase Ketil Holmgren da Energiforum møttes til julemøte. Havvind, hydrogen og Snøhvit Future var også på dagsorden.

Aurora Vika Leiton Cortazzo og Lars Bjørkli fra Hammerfest Næringsforening inviterte til juleavslutning på Turistua.
Aurora Vika Leiton Cortazzo begynner som ny rådgiver i Hammerfest Næringsforening 16. januar. Her med direktør i Næringsforeningen Lars Bjørkli.

Hammerfest Næringsforenings olje- og gassforum har formelt skiftet navn til Energiforum. På årets siste møte var havvind, hydrogen og elektrifisering på agendaen. Energi i Nord lanserte nylig havvind som sitt femte satsningsområde. Klyngeleder Petter Bjørkli ga et innblikk i prosjektet som har fått navnet Nordavind. Prosjektet fokuserer på innovasjon innen den nye energinæringen til havs.

Energi i Nord er en klynge som ble etablert i 2020 av Arctic Energy Partners, Troms Kraft, Mo Industripark, Equinor, Varanger Kraft og Norsea Polarbase. 

Mange spennende prosjekter på gang

Lars Bjørkli og Tom Eirik Lysmen Jacobsen.
Lars Bjørkli, direktør Hammerfest Næringsforening, og Tom Eirik Lysmen Jakobsen, manager Horisont Energi. 

Tom Eirik Lysmen Jakobsen orienterte om status i Horisont Energi sine mange hydrogenprosjekter i Nord-Norge. De jobber iherdig med å komme i mål med flere beslutninger knyttet til lokasjon av anlegg blant annet. Det blir spennende å følge med på hva som kommer fra denne kanten i 2023.

Det mest nærliggende prosjektet for forumet var Snøhvit Future og elektrifiseringen av Hammerfest LNG, Melkøya. Kjetil Myklebust framla planen for dette prosjektet som vil forlenge produksjonstiden til Hammerfest LNG med flere år. Det leveres en PUD inn på dette nå, og planlagt oppstart er i 2028. Dette prosjektet vil skape store ringvirkninger og etterspørsel etter lokale varer og tjenester. Her vil det komme muligheter for både underleverandører, og under-underleverandører.  

Ketil Holmgren, administrerende direktør Norsea Polarbase.
420 kV-linjen er ikke bare viktig for Equinor, men også annen industriutvikling sier Ketil Holmgren, administrerende direktør Norsea Polarbase.

Snøhvit Future er avhengig av utbyggingen av 420 kV-linjen for å få nok kapasitet til elektrifiseringen. På samme måte har utbyggingen av 420 kV-linjen vært avhengig av en stor nok etterspørsel fra industrien for å kunne bygges ut. Equinor betaler anleggsbidrag på linjen. Linjen er også etterspurt og viktig for mange mindre næringslivsaktører, og dette ble påpekt på forumet fra blant annet Ketil Holmgren, administrerende direktør Norsea Polarbase.  

- Vi er avhengige av utbygging av 420 kV-linjen til Hammerfest for å fortsatt kunne ha industri her, og tiltrekke oss nye etableringer, sa Holmgren.  

Hold av datoen 22. februar

Arctic Energy Partners og Equinor inviterer til workshop om Snøhvit Future på nyåret. Fra venstre: Nina K. Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners, Kjetil Myklebust og Therese Bang-Larsen fra Equinor.
Arctic Energy Partners og Equinor inviterer til workshop om Snøhvit Future på nyåret. Fra venstre: Nina K. Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners, Kjetil Myklebust, prosjektdirektør Snøhvit Future Equinor, og Therese Bang-Larsen, industrikoordinator Equinor.

Onsdag 22. februar arrangerer Arctic Energy Partners workshop i samarbeid med Equinor og Statnett om Snøvhit Future i Hammerfest.  Her vil det bli gitt utfyllende informasjon om prosjektet og leveransemuligheter for nordnorske leverandører. Program og detaljer om workshopen kommer i januar.   

Prosjektdirektør Nina K. Jonassen og styreleder Inger Lise Svendsen fra Arctic Energy Partners var på julemøte til Energiforum.
Prosjektdirektør Nina K. Jonassen og styreleder Inger Lise Svendsen fra Arctic Energy Partners var på julemøte til Energiforum.

Energiforum (tidligere olje - og gassforum)

Olje- og gassforumet ble etablert i 2016 av Hammerfest Næringsforening.

Bakgrunnen for oppstarten var å etablere attraktive arenaer for nettverksbygging og faglig påfyll for medlemmene. Dette forumet er for alle som gjør forretninger mot næringen i dag, ønsker å komme i posisjon for å levere, eller bare ønsker å lære mer om Norges største næring er velkomne til jevnlige møter, foredrag og andre aktiviteter som hører. 

Ketil Holmgren, administrerende direktør i Norsea Polarbase.
Ketil Holmgren, administrerende direktør i Norsea Polarbase.
Aurora Vika Leiton Cortazzo begynner som ny rådgiver i Hammerfest Næringsforening 16. januar. Her med direktør i Næringsforeningen Lars Bjørkli.
Aurora Vika Leiton Cortazzo begynner som ny rådgiver i Hammerfest Næringsforening 16. januar. Her med direktør i Næringsforeningen Lars Bjørkli.
Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening, og Tom Eirik Lysmen Jakobsen fra Horisont Energi. 
Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening, og Tom Eirik Lysmen Jakobsen fra Horisont Energi. 
Arctic Energy Partners og Equinor inviterer til workshop om Snøhvit Future på nyåret. Fra venstre: Nina K. Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners, Kjetil Myklebust, prosjektdirektør Snøhvit Future Equinor, og Therese Bang-Larsen, industrikoordinator Equinor.
Arctic Energy Partners og Equinor inviterer til workshop om Snøhvit Future på nyåret. Fra venstre: Nina K. Jonassen, prosjektdirektør Arctic Energy Partners, Kjetil Myklebust, prosjektdirektør Sn
Prosjektdirektør Nina K. Jonassen og styreleder Inger Lise Svendsen fra Arctic Energy Partners var på julemøte til Energiforum.
Prosjektdirektør Nina K. Jonassen og styreleder Inger Lise Svendsen fra Arctic Energy Partners var på julemøte til Energiforum.

PUD for Snøhvit Future ble levert på Melkøya 20. desember