Et stort løft for den kystnære beredskapen i nord

Den kystnære oljevernberedskapen i Vest-Finnmark som ble etablert i sin nåværende form da operasjonene på Goliat-feltet startet, skal nå videreutvikles gjennom et nytt samarbeidet mellom petroleumsindustrien og fiskerinæringen.

Pilotprosjektet vil bidra til kompetanseheving i Finnmark, sier leder i Nordkappregionen Næringshage Stig Hansen.
Pilotprosjektet vil bidra til kompetanseheving i Finnmark, sier leder i Nordkappregionen Næringshage Stig Hansen.

Dette skriver Nordkappregionen Næringshage i en pressemelding 19. desember 2022. 

Nordkapp blir sentral i et pilotprosjekt der målet er å styrke kystfiskeflåtens beredskapsevner ved å kombinere fiskernes kunnskap og erfaring med nye digitale løsninger. Pilotprosjektet gir oppdrag og teknologiutvikling til bedrifter i hele Finnmark.  

- Dette er svært gledelig, sier Roger Hansen, leder i Nord Fiskarlag, som har jobbet lenge for dette.

Roger Hansen, leder i Nord Fiskarlag, har jobbet lenge for å få dette på plass.
Roger Hansen, leder i Nord Fiskarlag. Foto: Nord Fiskarlag

Konkret dreier det seg om å installere en værstasjon på fartøyene i flåten. Samlet vil dataene fra værstasjonene ombord på fartøyene gi et presist bilde av vær- og sikkerhetssituasjon til havs. I pilotprosjektet skal teknologien testes på fem fartøy. Tech-selskapet Seacloud har erfaring med utvikling av lignende teknologi for oppdrettsnæringen, og skal være sentral i pilotprosjektet.

- Her kombineres digitalisering og lokale fiskeres kunnskap for å videreutvikle den kystnære beredskapen, samtidig brukes det en sentral aktør med hovedkontor i Finnmark, Seacloud. Pilotprosjektet vil bidra til viktig kompetanseheving i Finnmark, sier Stig Hansen, leder i Nordkappregionen Næringshage.

Han får støtte fra daglig leder i Seacloud Jens-Harad Jenssen.

- For Seacloud er dette en flott mulighet for å videreutvikle teknologien som vi har laget for oppdrettsnæringen i løpet av de siste 6 årene, sier Jenssen.

Seacloud har erfaring med bruk av lignende utstyr i havbruksnæringen.

Oljevernberedskapen langs Finnmarkskysten består av en rekke barrierer der kystfiskeflåten inngår som en viktig faktor. I dag består den kystnære beredskapen av 30 fartøy. Hvis det skulle skje en ulykke med oljesøl er kystfiskeflåten siste instans før oljen treffer land. Fiskarlaget har vært en pådriver for å videreutvikle beredskapsflåten, men har ikke fått bevilget tilstrekkelig med ressurser til dette. Derfor har BASOP, Nord Fiskarlag, Arctic Energy Partners og Nordkappregionen Næringshage gått sammen med det Alta-baserte selskapet Seacloud og utviklet pilotprosjektet for å videreutvikle den kystnære beredskapen. For Nord Fiskarlag vil det være interessant å se om pilotprosjektet også kan bedre kunnskapen og effektiviteten mht. søk og redning til sjøs.

- Vi har lang erfaring med god sameksistens med fiskerne i landsdelen, og setter stor pris på muligheten til å støtte opp om et samarbeidsprosjekt som vil være til nytte både for fiskeflåten og for petroleumsnæringen i planleggingen av oljevernberedskapen, sier Ørjan Birkeland, leder av styringskomiteen i BASOP som består av Equinor, Vår Energi, Aker BP, INPEX Idemitsu og Offshore Norge.

Ørjan Birkeland, leder styringskomiteen i BASOP
Ørjan Birkeland fra Equinor er leder av styringskomiteen i BASOP.

Kystfiskeflåten innsats i oljevernberedskapen organiseres og kompenseres av NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og har årlig oppfølgning og øvelser.

Seacloud AS

Kontorer i Alta, Tromsø og Trondheim

Omsetning 2021: 14MNOK

15 ansatte i 2022

Tilbyr en sensorbasert styringsplattform for oppdrettsnæringen og maritim virksomhet. Fokuset er på miljø, mengde- og værdata på oppdrettslokasjoner i og skip.

BASOP (Barents Sea Operations Cooperation)

Etablert juni 2020 og er det primære samarbeidsforumet for selskap i Barentshavet.

Deres mandat er å identifisere og samarbeide om felles problemstillinger knyttet til helårlige operasjoner i området.

Samarbeidet består av Vår Energi, Equinor, Aker BP, INPEX Idemitsu og Offshore Norge.

Nord Fiskarlag

Et resultat av sammenslåingen med fiskarlagene i Trøndelag, Nordland, Troms & Finnmark, og organiserer rundt 2500 medlemmer.  

Pilotprosjektet vil bidra til kompetanseheving i Finnmark, sier leder i Nordkappregionen Næringshage Stig Hansen.
Pilotprosjektet vil bidra til kompetanseheving i Finnmark, sier leder i Nordkappregionen Næringshag
Nord Fiskarlag
Roger Hansen, leder i Nord Fiskarlag, har jobbet lenge for å få dette på plass.
Roger Hansen, leder i Nord Fiskarlag, har jobbet lenge for å få dette på plass.
Samarbeidsprosjektet vil være til nytte både for petroleums- og fiskerinæringen, sier Ørjan Birkeland, leder styringskomiteen i BASOP. Her i anledning 25 års-jublieet for Norne i Brønnøysund august 2022.
Samarbeidsprosjektet vil være til nytte både for petroleums- og fiskerinæringen, sier Ørjan Birkeland, leder styringskomiteen i BASOP. Her i anledning 25 års-jublieet for Norne i Brønnøysund au
Seacloud
Seacloud har erfaring med bruk av lignende utstyr i havbruksnæringen.
Seacloud har erfaring med bruk av lignende utstyr i havbruksnæringen.
Seacloud
Seacloud har erfaring med bruk av lignende utstyr i havbruksnæringen.
Seacloud har erfaring med bruk av lignende utstyr i havbruksnæringen.

Næringene i nord møttes i Honningsvåg