Askeladd i produksjon 

Produksjonsstart på Askeladd forlenger platåproduksjonen på Hammerfest LNG med opptil tre år, og gir mer gass til markedet.  

Produksjonen for Askeladd er startet opp på Hammerfest LNG.
Produksjonen for Askeladd er startet opp på Hammerfest LNG. Foto: Ole Jørgen Bratland

Dette melder Equinor i en pressemelding mandag 12. desember. Askeladd er et satellittfelt til Snøhvitfeltet og er bygget ut som en undersjøisk tilknytning (tie-in) til Snøhvit-anlegget og Hammerfest LNG (HLNG). Første fase av Askeladd vil bringe 18 milliarder kubikkmeter gass og to millioner kubikkmeter kondensat til markedet via anlegget på Melkøya. I prosjektperioden har Askeladd bidratt med 250-300 årsverk i Nord-Norge, hvorav de fleste i Hammerfest. Askeladd er det første av flere prosjekter i videreutviklingen av Snøhvit-feltet og infrastrukturen rundt HLNG. Neste ut er Askeladd Vest med to nye brønner som knyttes opp til eksisterende infrastruktur, før videreutviklingen fortsetter med landkompresjon og elektrifisering gjennom Snøhvit Future prosjektet. 

– HLNG bidrar med vesentlige volumer til kunder i Europa og gassen fra Barentshavet forsterker vår posisjon som en forutsigbar og pålitelig gassleverandør. Askeladd og andre prosjekter i regionen vil sikre videre verdiskapning og produksjon fra HLNG i flere tiår, sier Thor Johan Haave som er ansvarlig for driften av Hammerfest LNG i pressemeldingen.  

Ved normal produksjon leverer Hammerfest LNG 18,4 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet, eller 6,5 milliarder kubikkmeter i året. Det tilsvarer behovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger, og 5% av all norsk gasseksport. 

Produksjonsstart på Askeladd er gode nyheter, sier Kjell Giæver.
Produksjonsstart på Askeladd er gode nyheter, sier Kjell Giæver. Foto: Marthe Nyvoll

- Økt aktivitet i Barentshavet er alltid godt nytt, sier Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners. Nå må vi ha trykket oppe så vi også får utviklet de resterende gassressursene som finnes i Barentshavet. Både for å møte behovet på markedet og for å opprettholde aktivitet i leverandørindustrien.  

Askeladd og Snøhvit 

Snøhvit-feltet ligger i den sentrale delen av Hammerfestbassenget i det sørlige Barentshavet. Vanndybden er 310-340 meter. 

Feltet omfatter Snøhvit-, Albatross- og Askeladd-strukturene. 

Askeladd-feltet ligger 180 kilometer fra land. 

Rettighetshaverne i Snøhvit er Equinor Energy ASA (36,79%), Petoro AS (30,00%), TotalEnergies EP Norge AS (18,40%), Neptune Energy Norge AS (12,00%) og Wintershall DEA Norge AS (2,81%). 

Produksjonen for Askeladd er startet opp på Hammerfest LNG.
Produksjonen for Askeladd er startet opp på Hammerfest LNG.
Marthe Nyvoll
Produksjonsstart på Askeladd er gode nyheter, sier Kjell Giæver.
Produksjonsstart på Askeladd er gode nyheter, sier Kjell Giæver.

Les mer om Askeladd og Hammerfest LNG